تغییر آدرس phpmyadmin در directadmin

change phpmyadmin address ابتدا مسیر زیر را ویرایش نمایید: 1 nano /etc/httpd/conf/extra/httpd-alias.conf در محتوای نمایش داده شده خط مربوط به phpmyadmin  را به نام دلخواه تغییر دهید: 1 2 Alias /phpMyAdmin /var/www/html/phpMyAdmin/ Alias /phpmyadmin /var/www/html/phpMyAdmin/ تغییرات را ذخیره نمایید و سرویس httpd  را restart  نمایید. 1 service httpd restart  

مشاهده ادامه

رفع خطای Invalid command ‘suPHP_Engine’

Invalid command ‘suPHP_Engine’, perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration در صورتی که هنگام start سرویس Apache با این خطا مواجه می شوید: به مسیر زیر بروید: 1  cd /usr/local/directadmin/custombuild و دستورات زیر را اجرا نمایید: 1 2 3 4 5 ./build update ./build clean ./build php n ./build…

مشاهده ادامه

مدیریت Service Monitor در Directadmin

Service Monitor in directadmin برای مشاهده وضعیت سرویس های سرور از داخل دایرکت ادمین می توانید از گزینه Service Monitor استفاده نمایید. برای تغییر در مشاهده و یا عدم مشاهده هر یک از سرویس ها باید فایل زیر را ویرایش نمایید. 1 /usr/local/directadmin/data/admin/services.status و وضعیت آن را بروی OFF تنیم نمایید.

مشاهده ادامه

رفع خطای rndc: connect failed: 127.0.0.1#953: connection refused

در صورتی که با خطای فوق مواجه می شوید و سرویس named شما بدرستی فعالیت نمی کند. باید فایل زیر را باز کنید: 1 /etc/rndc.key محتویات این فایل را در جایی copy نمایید. عبارت مشابه زیر خواهد بود: 1 key “rndckey” {         algorithm hmac-md5;         secret “kmjC+LQrOqdwJ2F+Q6iPdQ==”; }; سپس فایل زیر را ویرایش نمایید. 1 nano…

مشاهده ادامه

بازگردانی دیتابیس دارای Function و Procedur

restore database with functions برای این کار باید از دستور زیر در هنگام backup گیری استفاده نمایید: 1 mysqldump -u da_admin -p DBNAME –routines  > DBBackup.sql این backup شامل تمام routine ها می باشد و قابل بازیابی بدون ایجاد مشکل در Function ها است. مسیر اطلاعات da_admin : 1 cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf  

مشاهده ادامه

خطای در هنگام build سرویس exim

make[1]: Entering directory `/usr/local/directadmin/custombuild/exim-x.xx/build-Linux-x86_64′ در صورتی که هنگام نصب exim با این خطا مواجه می شوید. دستور زیر اجرا نمایید 1 yum install db4-devel cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed  

مشاهده ادامه