رفع خطای Unable to read /etc/virtual

Completely Rebuild  /etc/virtual در صورتی که با خطاهای زیر مواجه می شوید. 1 2 3 Unable to read /etc/virtual/    Unable to get Lock on file open error for /etc/virtual/passwd.lock: No such file or directory /etc/virtual/: No such file or directory باید virtual خود را rebuild نمایید. ابتدا backup از اطلاعات قبلی بگیرید. 1 cp -R…

مشاهده ادامه

recreate تمام رکوردهای DNS

How to recreate all zone db files برای recreate کردن اطلاعات DNS در مسیر /var/named می توانید از اسکریپت زیر استفاده نمایید. دانلود bash file پرمیژن آن را 755 قرار دهید و آن را اجرا نمایید. 1 sh fix.sh

مشاهده ادامه

نصب Gearman‎ در Directadmin

دستورات زیر را اجرا کنید: 1 2 yum install libgearman.x86_64 libgearman-devel.x86_64 pecl install gearman در پایان عبارت زیر را در فایل php.ini سرور خود قرار اضافه نمایید. 1 extension=gearman.so

مشاهده ادامه

نصب ClamAV در Directadmin

Installation Clam Anti Virus (ClamAV) on DirectAdmin / CentOS برای نصب دستورات زیر را اجرا نمایید. 1 2 3 4 cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build update ./build set clamav yes ./build clamav در صورتی که با خطای زیر مواجه شدید: [root@server ~]# /etc/init.d/clamd start Starting clamd: LibClamAV Error: cli_loaddb(): No supported database files found in /usr/share/clamav ERROR:…

مشاهده ادامه

خطای make: *** [all] Error 2

make: *** [all] Error 2 در صورتی که هنگام build سرویس exim با این خطا مواجه شدید دستور زیر را اجرا نمایید. 1 yum install perl-ExtUtils-Embed و یا دستور زیر: 1 cpan -i ExtUtils::Embed  

مشاهده ادامه

نصب DBD::mysql در Directadmin

Installing DBD::mysql from source برای نصب DBD دستورات زیر را اجرا نمایید. 1 2 3 4 5 6 7 yum install perl  perl-DBI perl-CPAN  perl-DBD-Pg perl -MCPAN -e shell cpan>install DBD::mysql DBD::SQLite DBD::Pg DBD::SQLite2 Image::Magick  

مشاهده ادامه