مشکل IPv6 socket creation failed

message does not meet IPv6 sending guidelines در صورتی که هنگام ارسال ایمیل با خطاهای زیر و برگشت خوردن ایمیل مواجه می شوید: 1 2 message does not meet IPv6 sending guidelines regarding PTR records IPv6 socket creation failed: Address family not supported by protocol تنظیمات network سرور شما از IPv6 پشتیبانی نمی نماید. برای…

مشاهده ادامه

نصب soap در Directadmin

install soap in Directadmin برای این کار ابتدا وارد مسیر زیر شوید: 1 /usr/local/directadmin/custombuild دستور زیر را برای نمایش مسیر فایل های configure  سرور اجرا نمایید: 1 ./build used_configs فایل مربوط به PHP5 configuration را ویرایش نمایید: 1 nano /usr/local/directadmin/custombuild/custom/suphp/configure.php5 سپس عبارت 1 –enable-soap را به فایل اضافه نمایید و آن را ذخیره نمایید. توجه…

مشاهده ادامه

خطای MySQL server has gone away

MySQL server has gone away در صورتی که پس از بازگردانی backup با پیغام MySQL server has gone away مواجه می شوید وارد مسیر زیر شوید: 1 nano /etc/my.cnf مقدار زیر را در این فایل ویرایش و افزایش دهید: 1 max_allowed_packet = 2000M در صورت نیاز این خط را اضافه نمایید.

مشاهده ادامه

نصب suhosin در Directadmin

Install suhosin in Directadmin برای نصب suhosin  دستورات زیر را اجرا نمایید: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 mkdir -p /usr/src/suhosin cd /usr/src/suhosin wget http://download.suhosin.org/suhosin-0.9.36.tgz tar -xzvf suhosin-0.9.36.tar.gz cd suhosin-0.9.36 /usr/local/php5/bin/phpize ./configure –with-php-config=/usr/local/php5/bin/php-config make make install   خروجی خط مشابه زیر است که مسیر…

مشاهده ادامه

خطای default list of domains a user should not create

default list of domains a user should not create در صورتی در هنگام ایجاد اکانت جدید با پیغام default list of domains a user should not create مواجه شدید باید فایل زیر را ویرایش نمایید: 1 nano /usr/local/directadmin/data/templates/forbidden_domains.list و نام مورد نظر را از این لیست حذف و فایل را ذخیره نمایید. 1 service directadmin restart…

مشاهده ادامه

مشکل Disk quota در directadmin

System Quotas is extremely large در صورتی که حجم مصرف شده هاست شما کمتر از میزان نشان داده شده در Directadmin می باشد برای رفع این مشکل باید وارد مسیر زیر شوید: 1 cd /usr/local/directadmin دستور زیر را اجرا نمایید: 1 echo “action=tally&value=username&type=user” >> data/task.queue   بجای username  نام کاربری اکانت مورد نظر را وارد…

مشاهده ادامه