نصب مازول perl مورد نیاز برای movable type

ابتدا فایل php.ini سرور را باز کنید. برای پیدا کردن مسیر php.ini می توانید از دستور زیر استفاده نمایید: php –ini سپس عبارت extension=ixed.5.2.lin در این فایل اضافه نمایید. سپس در فایل php.ini عبارت extension_dir را بصورت زیر تغییر دهید: extension_dir = “/usr/local/lib/extensions” تغییرات را ذخیره نمایید. وارد مسیر /usr/local/lib/extensions شوید (در صورتی که extensions…

مشاهده ادامه

Archive

من با خطای Can’t locate Archive/Zip.pm in @INC مواجه میشوم، مشکل از چیست؟     Checking Perl modules… Can’t locate Archive/Zip.pm in @INC (@INC contains: /usr/lib64/perl5/site_perl/5.8.8/x86_64-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.8 /usr/lib/perl5/site_perl /usr/lib64/perl5/vendor_perl/5.8.8/x86_64-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.8 /usr/lib/perl5/vendor_perl /usr/lib64/perl5/5.8.8/x86_64-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/5.8.8 .) at (eval 27) line 2. BEGIN failed–compilation aborted at (eval 27) line 2.   چطورماژول zip-perl را نصب کنم؟   برای…

مشاهده ادامه

نصب libwww-perl

من با خطای Can’t locate LWP/UserAgent.pm in @INC مواجه میشوم، مشکل از چیست؟ چطورماژول libwww-perl را نصب کنم؟   خطای فوق بدلیل عدم فعال بودن ماژول libwww-perl میباشد. میتوانید اطلاعات مربوط به این ماژول را با استفاده از دستور زیر بدست آورید: yum provides “perl(LWP::UserAgent)” و با استفاده از دستور زیر این ماژول را نصب…

مشاهده ادامه

نحوه غیر فعال کردن قابلیت چک کردن IP برای sessions در کنترل پنل دایرکت ادمین

چگونه قایلیت چک کردن ip برای session در کنترل پنل دایرکت ادمین را غیر فعال کنم ؟ به صورت پیش فرض، برای هر درخواست IP شما با IP ذخیره شده در sessions  مقایسه میشود، که اگر شما IP غیر ثابت(متغیر) داشته باشید به مشکل برخورد می کنید. برای غیر فعال کردن چک کردن IP به…

مشاهده ادامه

نحوه تغییر آی پی برای ارسال ایمیل در exim

اگر شما نیاز به تغییر IP برای فرستادن ایمیل از سیستم خود دارید، شما باید فایل exim.conf را ویرایش نمایید: nano /etc/exim.conf در این فایل : remote_smtp: driver = smtp را به صورت زیر تغییر دهید: remote_smtp: driver = smtp interface = 1.2.3.4 که بجای 1.2.3.4 باید آدرس IP جدید را قرار دهید.

مشاهده ادامه

نحوه تغییر timezone

ابتدا فرامین زیر را در اجرا نمایید. mv /etc/localtime /etc/localtime.bak rm -f /etc/adjtime سپس برای تنظیم شدن زمان بوقت ایران دستور زیر را اجرا نمایید: ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Tehran  /etc/localtime سپس فرمان زیر را برای تنظیم شدن ساعت سرور اجرا نمایید: ntpdate 0.asia.pool.ntp.org  

مشاهده ادامه