ثبت دامنه کشوری WS. (ساموآ/مخفف وب‌سایت) و ویژگی های آن

آشنایی با دامنه WS. موضوعات این صفحه در مورد : آشنایی با دامنه WS.مزایای ثبت دامنه های WS.واجدان شرایط ثبت دامنه های WS.مقررات دامنه‌های WS. سال‌هاست که ثبت دامنه WS به عنوان یک دامنه عمومی انجام می‌شود و همه‌ی ما گمان می‌کنیم این دامنه به معنی وب‌سایت است. اما دامنه‌ی WS. در اصل دامنه‌ی سطح…

مشاهده ادامه

ثبت دامنه .co

ثبت دامنه کشوری CO. (کلمبیا/مناسب برای شرکت‌ها) و ویژگی های آن موضوعات این صفحه در مورد : ثبت دامنه کشوری CO. (کلمبیا/مناسب برای شرکت‌ها) و ویژگی های آنمزایای ثبت دامنه های CO.واجدان شرایط ثبت دامنه های CO.مقررات دامنه‌های CO. آشنایی با دامنه CO. دامنه‌ی CO. دامنه‌ی سطح بالای کشوری (ccTLD) کلمبیا در آمریکای جنوبی است.…

مشاهده ادامه

ثبت دامنه.me

ثبت دامنه کشوری ME. (مونته‌نگرو) و ویژگی های آن موضوعات این صفحه در مورد : ثبت دامنه کشوری ME. (مونته‌نگرو) و ویژگی های آنآشنایی با دامنه ME.کاربردهای ثبت دامنه ME.واجدان شرایط ثبت دامنه های ME.مقررات دامنه‌های ME. آشنایی با دامنه ME. دامنه‌ی ME. در اصل دامنه‌ی سطح بالای کشوری (ccTLD) مونته‌ نگرو است که در…

مشاهده ادامه

ثبت دامنه .Mobi

ثبت دامنه Mobi. (مخصوص سایت‌های موبایلی): ویژگی‌ها و مقررات ثبت موضوعات این صفحه در مورد : ثبت دامنه Mobi. (مخصوص سایت‌های موبایلی): ویژگی‌ها و مقررات ثبتآشنایی با دامنه‌ی MOBI.مزایای ثبت دامنه های dotMobiواجدان شرایط ثبت دامنه های MOBI.مقررات دامنه‌های MOBI. آشنایی با دامنه‌ی MOBI. پسوند دامنه‌ی MOBI. یا dotMobi یکی از دامنه‌های سطح بالای اینترنتی…

مشاهده ادامه

ثبت دامنه .tel

آشنایی با ویژگی‌های دامنه‌ TEL. (کارت ویزیت وب) موضوعات این صفحه در مورد : آشنایی با ویژگی‌های دامنه‌ TEL. (کارت ویزیت وب)مدیریت دامنهچه چیز دامنه‌های tel خاص است؟صحت اطلاعات دامنه‌های tel.درباره‌ی دامنه‌های tel. بیش‌تر بدانید معرفی دامنه‌ی tel. دامنه‌ی tel. از دامنه‌های سطح بالای نظارت شده است. یک دامنه‌ی نظارت شده (Sponsored) از طرف یک…

مشاهده ادامه

ثبت دامنه Pro.

ویژگی‌ها و مقررات ثبت دامنه PRO. (گواه صلاحیت حرفه‌ای شما) موضوعات این صفحه در مورد : ویژگی‌ها و مقررات ثبت دامنه PRO. (گواه صلاحیت حرفه‌ای شما)معرفی دامنه‌ی PRO.مزایای ثبت دامنه های PRO.واجدان شرایط ثبت دامنه های PRO.به شکل رسمی شما در صورتی مجاز به ثبت یک دامنه‌ی PRO. هستید که:مقررات دامنه‌های PRO. معرفی دامنه‌ی PRO.…

مشاهده ادامه