تنظیم Netscape mail 4.x

تنظیم Netscape mail 4.x برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور: توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1- Netscape mail 4.5, 4.6, or 4.7 را باز نمایید . 2- از منوی Edit گزینه Preferences را انتخاب نمایید .…

مشاهده ادامه

تنظیم Mozilla 1.7

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1- Mozilla mail 1.7 را باز نمایید. 2- از منوی Edit گزینه Mail& Newsgroups Account settings را انتخاب نمایید و سپس Add Account را کلیک کنید. 3-گزینه Email Account را انتخاب نمایید و سپس گزینه…

مشاهده ادامه

تنظیم Eudora5.1

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1- Eudora را باز نمایید . 2- از منوی Tools گزینه optionsرا انتخاب نمایید . 3- از لیست Category گزینه Getting started را انتخاب نمایید . در قسمت Real name نام کامل خود را وارد…

مشاهده ادامه

تنظیم entourage 2004

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1- Entourage 2004 را باز نمایید . 2- از منوی Tools گزینه Accounts را کلیک نمایید . 3- گزینه New را کلیک نمایید . اگر Account Setup Assistant را دریافت نموده اید Configure account manually…

مشاهده ادامه

تنظیم Apple Mail 3.0

تنظیم Apple mail3.0 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط ایران سرور: توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1- Apple mail را باز کنید . 2- گزینه Mail را کلیک وسپس Preferences را انتخاب کنید . 3- به تب Account…

مشاهده ادامه

مشکل ارسال ايميل هنگام استفاده از سرويس اینترنت بعضی از ISP ها مانند شرکت شاتل

تعدادی از سرويس دهندگان بدلايلی اقدام به تغيير پورت SMTP استاندارد (TCP 25) نموده اند و چون جهت ارسال ايميل احتیاج به اين مي باشد که ISP مربوطه نيز سرویس SMTP را با پورت استاندارد پشتيباني نمايد و در برنامه ها بطور تنظیمات پيش فرض پورت TCP 25 تعريف گرديده،  این مشکل به وجود مي…

مشاهده ادامه