فعال سازی GD در PHP

چطور GD را در PHP فعال کنم؟ فعالسازی GD نصب GD در PHP فعالسازیPHP-GD برای فعالسازی GD در سیستمهای مبتنی بر Redhat مانند RHLE و Centos بصورت زیر عمل نمایید: برای سیستمهای 32bit yum install php-gd برای سیستمهای 64bit yum install php-gd.x86_64 و سپس: service httpd restart

مشاهده ادامه

فعال سازی Freetype در PHP

چطور GD را در PHP فعال کنم؟ فعالسازی GD نصب GD در PHP فعالسازیPHP-GD برای فعالسازی GD در سیستمهای مبتنی بر Redhat مانند RHLE و Centos بصورت زیر عمل نمایید: yum install freetype-devel و سپس: service httpd restart

مشاهده ادامه

Resrart کردن خودکار Apache

1- باید از طریق root و از SSH وارد سرور شویم 3-برای ویرایش فایل زمان بند باید از دستور “crontab -e” استفاده نماییم. 4-به انتهای خط رفته و دستور زیر را اضافه کنید: 0 15 * * * /etc/init.d/httpd restart >/dell/null 2>&1 5-تغییرات با زدن کلیدهای ترکیبی Ctrl+O ذخیره کنید. 6-عبارت زیر را برای ری…

مشاهده ادامه

label گذاری دستورات طولانی در لینوکس

چطور دستورات طولانی را در لینوکس label گذاری کنم ؟ برای انجام این کار به صورت زیر عمل کنید. 1- کامند مربوطه را انتخاب کنید . netstat -nat | awk ‘{print $6}’ | sort | uniq -c | sort -n دستور بالا ، دستوری است برای تشخیص حملات DOS بر روی سرور چون این دستور…

مشاهده ادامه

طریقه ساخت Account در WHM

چگونه در WHM برای یک دامنه Host تعریف کنیم؟ برای انجام این کار شما ایتدا به یوزر خود به کنترل پنل WHM وارد شوید و سپس از قسمت Account Functions بر روی Creat a new Account کلیک کنید. در قسمت Domain : نام دامنه مورد نظر را وارد کنید. در قسمت User : نام یوزر…

مشاهده ادامه