نصب ClamAV در Directadmin

Installation Clam Anti Virus (ClamAV) on DirectAdmin / CentOS برای نصب دستورات زیر را اجرا نمایید. 1 2 3 4 cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build update ./build set clamav yes ./build clamav در صورتی که با خطای زیر مواجه شدید: [root@server ~]# /etc/init.d/clamd start Starting clamd: LibClamAV Error: cli_loaddb(): No supported database files found in /usr/share/clamav ERROR:…

مشاهده ادامه

خطای make: *** [all] Error 2

make: *** [all] Error 2 در صورتی که هنگام build سرویس exim با این خطا مواجه شدید دستور زیر را اجرا نمایید. 1 yum install perl-ExtUtils-Embed و یا دستور زیر: 1 cpan -i ExtUtils::Embed  

مشاهده ادامه

نصب DBD::mysql در Directadmin

Installing DBD::mysql from source برای نصب DBD دستورات زیر را اجرا نمایید. 1 2 3 4 5 6 7 yum install perl  perl-DBI perl-CPAN  perl-DBD-Pg perl -MCPAN -e shell cpan>install DBD::mysql DBD::SQLite DBD::Pg DBD::SQLite2 Image::Magick  

مشاهده ادامه

نصب APC در Directadmin

برای نصب APC دستورات زیر را اجرا نمایید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yum install autoconf cd /usr/local/directadmin/custombuild wget http://pecl.php.net/get/APC-3.1.13.tgz tar xvzf APC-3.1.13.tgz cd APC-3.1.13 /usr/local/bin/phpize ./configure –enable-apc –enable-apc-mmap –with-apxs –with-php-config=/usr/local/bin/php-config make clean make make install سپس مقادیر زیر را در php.ini قرار دهید. 1 2 3 4 5 6…

مشاهده ادامه

مشکل login در Directadmin

Login faild اگر شما قادر به ورود به دایرکت ادمین نیستید،معمولا مشکل از 4 دلیل زیر ناشی می شود: 1- ممکن است پارتیشنی که فایل های session دایرکت ادمین در آن ذخیره می شود. ظرفیت آن پر شده باشد. (فایل های session، فایل هایی هستند برای ورود به سیستم روی سرور ذخیره می شوند و…

مشاهده ادامه

خطای Unable to lock user when suspended in directadmin

Unable to lock user when suspended in directadmin در صورتی که هنگام suspend کردن اکانت با خطا مواجه می شوید ابتدا دستور زیر را اجرا نمایید. 1 usermod -L UserName به جای username نام اکانت مورد نظر را وارد نمایید. در صورتی که با خطای lock /etc/passwd مواجه شدید وارد مسیر etc شوید و فایل های…

مشاهده ادامه