خطای MySQL server has gone away

MySQL server has gone away در صورتی که پس از بازگردانی backup با پیغام MySQL server has gone away مواجه می شوید وارد مسیر زیر شوید: 1 nano /etc/my.cnf مقدار زیر را در این فایل ویرایش و افزایش دهید: 1 max_allowed_packet = 2000M در صورت نیاز این خط را اضافه نمایید.

مشاهده ادامه

نصب suhosin در Directadmin

Install suhosin in Directadmin برای نصب suhosin  دستورات زیر را اجرا نمایید: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 mkdir -p /usr/src/suhosin cd /usr/src/suhosin wget http://download.suhosin.org/suhosin-0.9.36.tgz tar -xzvf suhosin-0.9.36.tar.gz cd suhosin-0.9.36 /usr/local/php5/bin/phpize ./configure –with-php-config=/usr/local/php5/bin/php-config make make install   خروجی خط مشابه زیر است که مسیر…

مشاهده ادامه

خطای default list of domains a user should not create

default list of domains a user should not create در صورتی در هنگام ایجاد اکانت جدید با پیغام default list of domains a user should not create مواجه شدید باید فایل زیر را ویرایش نمایید: 1 nano /usr/local/directadmin/data/templates/forbidden_domains.list و نام مورد نظر را از این لیست حذف و فایل را ذخیره نمایید. 1 service directadmin restart…

مشاهده ادامه

مشکل Disk quota در directadmin

System Quotas is extremely large در صورتی که حجم مصرف شده هاست شما کمتر از میزان نشان داده شده در Directadmin می باشد برای رفع این مشکل باید وارد مسیر زیر شوید: 1 cd /usr/local/directadmin دستور زیر را اجرا نمایید: 1 echo “action=tally&value=username&type=user” >> data/task.queue   بجای username  نام کاربری اکانت مورد نظر را وارد…

مشاهده ادامه

تنظیم permission در Directadmin

Resetting permissions and ownership on all DirectAdmin related system files اگر ownership و permission های سرور شما دچار مشکل شده است و با خطاهای 500 یا 403 روبرو می شوید وارد مسیر زیر شوید: 1 cd /usr/local/directadmin/scripts و دستور زیر را اجرا نمایید: 1 ./set_permissions.sh all در صورتی که می خواهید فقط پرمیژن های یک…

مشاهده ادامه

بازگردانی دیتابیس در SSH

Restore database in SSH برای بازگردانی دیتابیس از طریق ssh  شما باید backup  دیتابیس sql  را در اختیار داشته باشید. در صورتی که فایل شما zip  یا gz  می باشد باید ابتدا آن را extract  نمایید. دستور زیر برای بازگردانی backup  استفاده می شود: 1 mysql –u dbusername –p dbname < database.sql dbusername : نام…

مشاهده ادامه