حذف و مسدود کردن حساب نماینده

از منوی اصلی بر روی گزینه List Resellersکلیک کنید. مدیری راکه  می خواهید  آنرا حذف یا مسدود کنید انتخاب سپس برای حذف آن برروی دکمه Delete  و برای مسدود کردن برروی دکمه Suspend/Unsuspend کلیک کنید. نکته : با حذف حساب نماینده تمام مشتریان و کاربران آن نیز حذف میشوند. نکته : با مسدود کردن حساب…

مشاهده ادامه

تغییر پسورد

گزینه Change Passwords را انتخاب کنید.   Enter Username : نام کاربری اکانتی که میخواهید تغییر پسورد دهید را اینجا وارد کنید. Enter Password : پسورد چدید. Re-Enter Password : پسورد را دوباره وارد کنید. در  انتها بر روی دکمه Submit کلیک کنید.

مشاهده ادامه

تغییر username در کنترل directadmin

نحوه تغییر username در کنترل پنل Directadmin : برای تغییر username یک وب سایت از طریق SSH دستورات زیر را وارد می کنیم. cd /usr/local/directadmin/scripts ./change_username.sh olduser newuser که به جای olduser نام قبلی کاربر و newuser نام جدید کاربر را وارد نمایید.

مشاهده ادامه

تنظیمات مدیر

از منوی اصلی بر روی گزینه  Administrator Settingsکلیک کنید. گزینه اول :اگر این گزینه انتخاب شود،هنگامی که یک سرویس متوقف شود به مدیران پیغام میفرستد. گزینه دوم : با انتخاب این مورد نماینده میتواند بیش از آن حد تعیین شده خدمات بفروشد. گزینه سوم : مسدود کردن نماینده وکاربرانش در صورتی که  از پهنای باند…

مشاهده ادامه