رفع خطا Too many connections

Mysql محدودیت هایی برای تعداد ارتباطات در لحظه ایجاد می کند. شما می توانید با افزایش تعداد تعریف شده ای محدودیت را بردارید. برای این کار از طریق خط فرمان فایل my.cnf را ویرایش کنید: nano /etc/my.cnf در صفحه باز شده جمله زیر را تایپ کنید: [mysqld] max_connections=500 برای ذخیره تغییرات کلید ترکیبی ctrl+xرا فشار…

مشاهده ادامه

خطا Server replied: 421 Unexpected failure, please try later

خطا Server replied: 421 Unexpected failure, please try later برای رفع این مشکل ابتدا مسیر (var/log/exim/mainlog (or /var/log/exim/exim_mainlog را چک کنید. در این مسیر باید این خطا را ببینید: failed to open /etc/virtual/pophosts for linear search: No such file or directory و برای حل این مشکل از این دستور استفاده کنید: touch /etc/virtual/pophosts همچنین da-popb4smtp…

مشاهده ادامه

خطا Error connecting to MySQL: Access denied for user: ‘da_admin@localhost

هنگام اتصال به در دایرکت ادمین اگر خطای ظاهر شد نشان دهنده کاربر به درستی ایجاد نشده است برای حل این مشکل فرایند زیر را دنبال کنید: 1-اگر مطم‌ئن هستید پسوورد root mysql بدرستی کار می کند به مرحله 2 بروید پسوورد ریشه mysql در این مسیر قابل مشاهده است ( اگر پاک نشده باشد)…

مشاهده ادامه

حذف و مسدود کردن حساب نماینده

از منوی اصلی بر روی گزینه List Resellersکلیک کنید. مدیری راکه  می خواهید  آنرا حذف یا مسدود کنید انتخاب سپس برای حذف آن برروی دکمه Delete  و برای مسدود کردن برروی دکمه Suspend/Unsuspend کلیک کنید. نکته : با حذف حساب نماینده تمام مشتریان و کاربران آن نیز حذف میشوند. نکته : با مسدود کردن حساب…

مشاهده ادامه

تغییر پسورد

گزینه Change Passwords را انتخاب کنید.   Enter Username : نام کاربری اکانتی که میخواهید تغییر پسورد دهید را اینجا وارد کنید. Enter Password : پسورد چدید. Re-Enter Password : پسورد را دوباره وارد کنید. در  انتها بر روی دکمه Submit کلیک کنید.

مشاهده ادامه