تگ aside و کاربرد آن در HTML

تگ aside و کاربرد آن در HTML موضوعات این صفحه در مورد : تگ aside و کاربرد آن در HTMLتگ aside و کاربرد آن در HTMLتفاوت بین HTML 4.01 و HTML5خاصیت هاخاصیت ویژه عنصر خاصیت عمومی خاصیت رویداد پشتیبانی مرورگر ها برچسب <aside> نشان دهنده یک بخش از صفحه می باشد که شامل محتوایی است…

مشاهده ادامه

تگ area و کاربرد آن در HTML

تگ area و کاربرد آن در HTML موضوعات این صفحه در مورد : تگ area و کاربرد آن در HTMLتگ area و کاربرد آن در HTMLتفاوت بین HTML 4.01 و HTML5تفاوت بین HTML و XHTMLخاصیت هاخاصیت ویژه عنصر خاصیت هامقدارتوضیحاتخاصیت عمومیخاصیت رویداد پشتیبانی مرورگر ها تگ <area> منطقه ای در داخل یک نقشه تصویری (یک تصویر…

مشاهده ادامه

تگ audio و کاربرد آن در HTML

تگ audio و کاربرد آن در HTML موضوعات این صفحه در مورد : تگ audio و کاربرد آن در HTMLتگ audio و کاربرد آن در HTMLمرورگرهاMP3WavOggانواع MIME برای فایل های صوتی تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5خاصیت هاخاصیت ویژه عنصرخاصیت هامقدارتوضیحاتخاصیت عمومی خاصیت رویداد پشتیبانی از مرورگر ها تگ <audio> فایل های صوتی مانند موسیقی یا دیگر جریانهای صوتی…

مشاهده ادامه

تگ b و کاربرد آن در HTML

تگ b و کاربرد آن در HTML موضوعات این صفحه در مورد : تگ b و کاربرد آن در HTMLتگ b و کاربرد آن در HTMLتفاوت بین HTML 4.01 و XHTMLتفاوت بین HTML 4.01 و HTML5خاصیت ها خاصیت ویژه عنصر خاصیت عمومی خاصیت رویداد پشتیبانی مرورگر ها تگ <b> در html باعث میشود که محتوای آن به صورت توپر و bold…

مشاهده ادامه

آموزش Backup Wizard در Cpanel

برای تهیه یک full backup از اطلاعات سایت ابتدا با استفاده از اطلاعات کاربری خود وارد cpanel خود شوید سپس از منو files  گزینه backup wizard را انتخاب کنید. سپس در صفحه جدید برای اینکه از اطلاعات سایت شما backup تهیه شود بر روی کلید backup کلیک کنید. بعد از انتخاب گزینه backup شما وارد…

مشاهده ادامه