Redirect کردن آدرس سایت در Cpanel

وارد cpanel شوید و روی Redirects کلیک کنید. سپس نوع redirect و نام دامنه ای که می خواهید redirect شود را انتخاب نمایید. آدرسی که می خواهید به آن Redirect شود را وارد نمایید. نوع www redirect را انتخاب نمایید. روی Add کلیک نمایید.

مشاهده ادامه

Backup گیری از طریق ssh در Cpanel

برای backup گیری از یک اکانت از دستور زیر استفاده نمایید. [php] /scripts/pkgacct USERNAME [/php] به جای USERNAME نام کاربر مورد نظر را وارد نمایید. برای بازگردانی اکانت از دستور زیر استفاده نمایید. [php] /scripts/restorepkg CpanleUSER [/php] backup شما باید در home قرار داشته باشد. برای Backup گیری از تمام اکانت های سرور از دستور…

مشاهده ادامه

نصب extension در Cpanel از طریق ssh

برای مشاهده لیست extension : [php] /scripts/phpextensionmgr list [/php] برای بررسی وضعیت extension ها : [php] /scripts/phpextensionmgr status <extension> [/php] برای بررسی extension : [php] /scripts/phpextensionmgr install <extension> [/php] برای حذف extension : [php] /scripts/phpextensionmgr uninstall <extension> [/php]

مشاهده ادامه