نصب suhosin و افزایش امنیت دایرکت ادمین

نصب suhosin و افزایش امنیت دایرکت ادمین قبلا و در مباحث گذشته ، به معرفی پچ امنیتی php با نام suhosin و چگونگی نصب آن در کنترل پنل وب هاستینگ CPANEL به کنم بزار EASYAPACHE پرداخته ایم . در مقاله ، به آموزش نصب suhosin در پنل دایرکت ادمین و سرور های مبتنی بر کنترل پنل وب…

مشاهده ادامه

پیغام Internal Server Error فایل های CGI در دایرکت ادمین

پیغام Internal Server Error فایل های CGI در دایرکت ادمین در صورت مشاهده ارور و پیام خطا و پیغام Internal Server Error در هنگام اجرای اسکریپت های CGI توسط آپاچی و در کنترل پنل وب هاستینگ دایرکت ادمین ، باید موارد زیر را بررسی کنید . قبل از هر چیز باید لاگی suexec واقع در مسیر زیر…

مشاهده ادامه

تگ توضیحات در HTML

تگ توضیحات در HTML موضوعات این صفحه در مورد : تگ توضیحات در HTMLپنهان کردن کد ها از مرورگرهای قدیمی توسط تگ توضیحاتاستفاده از توضیحات برای یافتن مشکلات قواعد نوشتاری تگ توضیحاتتوضیحات چند خطی: توضیحات شرطیتوضیحات درباره اسکریپت و شیوه نامهخاصیت ها: رویدادها : تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5 پشتیبانی مرورگر ها استفاده از تگ comment تگ توضیحات…

مشاهده ادامه

مرجع عناصر HTML5

مرجع عناصر HTML5 موضوعات این صفحه در مورد : مرجع عناصر HTML5مرجع عناصر HTML5 <!–…–><DOCTYPE!><a><abbr><acronym><address><applet><area><article>    جدید<aside>    جدید<audio>    جدید<b><base><basefont><bdi>    جدید<bdo><bgsound><big><blink><blockquote><body><br><button><canvas>    جدید<caption><center><cite><code><col><colgroup><comment><datalist>   جدید<dd><del><details>   جدید<dfn><dialog>    جدید<dir><div><dl><dt><em><embed>    جدید<fieldset><figcaption>    جدید<figure>   جدید<font><footer>   جدید<form><frame><frameset><h1> to <h6><head><header>    جدید<hgroup>    جدید<hr><html><i><iframe><ilayer><img><input><ins><isindex><kbd><keygen>   جدید<label><layer><legend><li><link><main>    جدید<map><mark>   جدید<marquee><menu>   جدید<menuitem>    جدید<meta><meter>  …

مشاهده ادامه

تگ توضیحات و تاثیر آن بر سئو

تگ توضیحات و تاثیر آن بر سئو اگر شما مفهوم فرآیند بهینه سازی موتور جستجو را کاملا درک کرده باشید ، گام بعدی این است که درک کنید آنها در واقع چه فاکتورهایی را در نظر میگیرند. بسیاری از موتورهای جستجو در مستندات و مباحث خود اظهار میکنند که موتورهای جستجوی مختلف ، فاکتورهای متعددی…

مشاهده ادامه

تگ a در HTML

تگ a در HTML موضوعات این صفحه در مورد : تگ a در HTMLتفاوت بین HTML 4.01 و XHTMLتفاوت بین HTML 4.01 و HTML5 خاصیت ها: خاصیت ویژه عنصر :خاصیت هامقدارتوضیحات خاصیت عمومی:خاصیت رویداد :          پشتیبانی مرورگر ها: تگ <a>  ( عنصر anchor یا لنگر ) در HTML برای ایجاد یک لینک به سندی دیگر و یا قسمتی…

مشاهده ادامه