اسکریپت perl برای بهینه سازی Mysql

برای بررسی وضعیت Mysql و بهینه سازی آن می توانید از اسکریپت Perl زیر استفاده نمایید. فایل زیر را دانلود نمایید. mysqltuner فایل را extract نمایید. 1 unzip mysqltuner.zip سپس آن را اجرا نمایید. 1 perl mysqltuner.pl نام کاربری و پسورد را از فایل زیر استخراج نمایید. 1 cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf

مشاهده ادامه

بررسی Load Mysql در SSH

How to track MySQL Load ابتدا اطلاعات مربوط به user  super  مربوط به Directadmin  را استخراج می نماییم: 1 cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf دستور زیر را اجرا می کنیم: 1 mysql -u da_admin -p پسورد را وارد می نماییم. سپس با استفاده از دستور show processlist لیست فرایند های در حال اجرا فابل مشاهده و بررسی می…

مشاهده ادامه

انتقال دیتابیس به user دیگر در Directadmin

Moving a database to a different user برای انتقال دیتابیس به user  دیگر می توایند از این دستور استفاده نمایید: 1 VERBOSE=1 DBUSER=”da_admin” DBPASS=”da_adminpass” USERNAME=”username” NEWUSERNAME=”newusername” /usr/local/bin/php /usr/local/directadmin/scripts/change_database_username.php تمام دستور در یک خط و یکبار باید اجرا شود.( به علت طول دستور در چند خط قرار گرفته است) da_adminpass : پسورد da_adminpass این پسورد در…

مشاهده ادامه

تغییر سیستم بررسی load سرور در Directadmin

System Load checker در حالت پیش فرض میزان load حداقل 10 و زمان بررسی هر 1 دقیقه می باشد. به این معنی که برای load بالاتر از 10 برای مدیر سرور ایمیل ارسال می شود. برای تغییر این مقدار باید فایل directadmin.conf ویرایش شود. 1 /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf check_load میزان load سرور برای اخطار را تعیین می…

مشاهده ادامه

فعال کردن MySQL Query

Enable MySQL Query Log File برای این کار باید فایل زیر را ویرایش نمایید: 1 nano /etc/my.cnf و  عبارات زیر را در انتهای فایل قرار دهید: برای فعال سازی slow query 1 2 log-slow-queries = /var/log/mysql/mysql-slow.log long_query_time = 1 برای فعال سازی full query 1 log=/var/log/mysqldquery.log در پایان باید سرویس mysqld را restart نمایید. 1…

مشاهده ادامه

خطای Unable to read the User data files for username

Unable to read the User data files for username در صورتی که هنگام بازگردانی backup  با خطای Unable to read the User data files for username مواجه شدید به این معنا می باشد که این username  در سیستم وجود دارد. دستور زیر را برای حذف کامل user  اجرا نمایید: 1 userdel -r username   در…

مشاهده ادامه