آموزش Configure Backup

شما در این گزینه می توانید روشهای Backup گیری را واین که فایل Backup شما کجا ذخیره شود را تعیین کنید. 1. Backup Status : شم ادر این گزینه می توانید Backup را فعال یا غیر فعال کنید. نکته : برای فعال کردن گزینه ها Enable را انتخاب کنید و برای غیر فعال کردن گزینه…

مشاهده ادامه

آموزش Change System Mail Preferences

برای دریافت ایمیل اشکالات از سرور یا فرستادن ایمیل به تمام Account ها شما می توانید از این گزینه استفاده کنید. توضیح گزینه های این صفحه به شرح زیر است : 1. root’s mail : تمام اشکالاتی که در سرور رخ می دهد سرور به این ایمیل می فرستد که این گزینه یک ایمیل پیش…

مشاهده ادامه

آموزش Change Root Password

در این گزینه شما می توانید پسورد Root سرور را عوض کنید. توضیح گزینه های این صفحه به شرح زیر است : 1. New Password : پسورد جدید را در این گزینه وارد کنید. 2. Confirm New Password : پسورد جدیدی که وارد کرده اید را تکرار کنید. 3. Strength : این گزینه برای شما…

مشاهده ادامه

آموزش Basic cPanel/WHM Setup

شما در این گزینه می توانید تنضیمات گزینه های اصلی Capnel و WHM را انجام دهید. حالا به توضیح گزینه های مهم این صفحه می پردازیم : 1. Main Shared Virtual Host IP : این گزینه برای IP اشتراکی اصلی است که تمام Acount ها این IP به آنها اختصاص داده می شود. 2. Server…

مشاهده ادامه

آموزش Copy an account from another server

این گزینه برای شما این امکان را فراهم می کند که شما یک Account را از یک سرور دیگر به سرور خودتان انتقال دهید. توضیح گزینه های این صفحه به شرح زیر است : 1. Remote Server Type : شما در این گزینه روی سرور دیگری که می خواهید Account را از آنجا انتقال دهید…

مشاهده ادامه

درج کردن Packages

از پنل اصلی گزینه Add Package را انتخاب کنید . Bandwidth : مقدار پهنای باند.(مقدار داده قابل انتقال در ماه) Disk Space : مجموعه فضا برای اکانت. Domains : تعداد دامنه هایی کاربر میتواند میزبانی کند. Subdomains : تعداد  subdomains که کاربر مجاز است به حساب خود اضافه کند. E-Mail Accounts : تعداد اکانت Mail…

مشاهده ادامه