آموزش نصب و کانفیگ Nginx و PHP-FPM در Ubuntu 13.04

آموزش نصب و کانفیگ Nginx و PHP-FPM در Ubuntu 13.04 موضوعات این صفحه در مورد : آموزش نصب و کانفیگ Nginx و PHP-FPM در Ubuntu 13.04نکات مقدماتی نصب و کانفیگ Nginx و php-fpmنصب MySQL 5نصب Nginxنصب PHP5تنظیمات nginxپشتیبانی PHP5 از MySQLتعامل PHP-FPM و NGINX با استفاده از TCP Nginx (که به صورت ” engine x ” تلفظ میشود )…

مشاهده ادامه

تگ aside و کاربرد آن در HTML

تگ aside و کاربرد آن در HTML موضوعات این صفحه در مورد : تگ aside و کاربرد آن در HTMLتگ aside و کاربرد آن در HTMLتفاوت بین HTML 4.01 و HTML5خاصیت هاخاصیت ویژه عنصر خاصیت عمومی خاصیت رویداد پشتیبانی مرورگر ها برچسب <aside> نشان دهنده یک بخش از صفحه می باشد که شامل محتوایی است…

مشاهده ادامه

تگ area و کاربرد آن در HTML

تگ area و کاربرد آن در HTML موضوعات این صفحه در مورد : تگ area و کاربرد آن در HTMLتگ area و کاربرد آن در HTMLتفاوت بین HTML 4.01 و HTML5تفاوت بین HTML و XHTMLخاصیت هاخاصیت ویژه عنصر خاصیت هامقدارتوضیحاتخاصیت عمومیخاصیت رویداد پشتیبانی مرورگر ها تگ <area> منطقه ای در داخل یک نقشه تصویری (یک تصویر…

مشاهده ادامه

تگ audio و کاربرد آن در HTML

تگ audio و کاربرد آن در HTML موضوعات این صفحه در مورد : تگ audio و کاربرد آن در HTMLتگ audio و کاربرد آن در HTMLمرورگرهاMP3WavOggانواع MIME برای فایل های صوتی تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5خاصیت هاخاصیت ویژه عنصرخاصیت هامقدارتوضیحاتخاصیت عمومی خاصیت رویداد پشتیبانی از مرورگر ها تگ <audio> فایل های صوتی مانند موسیقی یا دیگر جریانهای صوتی…

مشاهده ادامه

تگ b و کاربرد آن در HTML

تگ b و کاربرد آن در HTML موضوعات این صفحه در مورد : تگ b و کاربرد آن در HTMLتگ b و کاربرد آن در HTMLتفاوت بین HTML 4.01 و XHTMLتفاوت بین HTML 4.01 و HTML5خاصیت ها خاصیت ویژه عنصر خاصیت عمومی خاصیت رویداد پشتیبانی مرورگر ها تگ <b> در html باعث میشود که محتوای آن به صورت توپر و bold…

مشاهده ادامه