نصب clamd در Directadmin

install calmd in Directadmin ابتدا باید EPEL را نصب نماییم برای CentOS 6 64-bit از طریق دستور زیر نصب می شود: 1 rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm پس از اتمام فایل زیر ایجاد می شود: 1 /etc/yum.repos.d/epel.repo سپس دستورات زیر را اجرا نمایید: 1 2 3 4 yum install clamav clamd /etc/init.d/clamd on chkconfig clamd on /etc/init.d/clamd…

مشاهده ادامه

خطا هنگام تغییر پسورد در Roundcube

The RoundCube password plugin shows a blank page when I try to change the password هنگام تغییر رمز در roundcube  با صفحه سفید و یا خطای internal server error 500  مواجه میشوید.برای رفع این مشکل کافی است فایل زیر را ویرایش نمایید: 1 nano /var/www/html/roundcube/plugins/password/config.inc.php در صورتی که مقدار ssl در فایل directadmin.conf برابر 0…

مشاهده ادامه

حذف تمام Message های Directadmin

How to Delete All admin Messages from Directadmin برای این کار وارد مسیر زیر شوید: 1 cd /usr/local/directadmin/data/tickets و تمام پوشه ها را حذف نمایید. برای حذف پیغام ها نیز دستور زیر را اجرا نمایید: 1 echo “” > /usr/local/directadmin/data/admin/tickets.list  

مشاهده ادامه

نصب source gaurdian در Directadmin

install source gaurdian ابتدا فایل php.ini سرور را باز کنید. برای پیدا کردن مسیر php.ini می توانید از دستور زیر استفاده نمایید: 1 php –ini سپس عبارت extension=ixed.5.2.lin در این فایل اضافه نمایید. در صورتی که php  شما ورژن 5.3  می باشد باید extension=ixed.5.3.lin را وارد نمایید. سپس در فایل php.ini عبارت extension_dir را بصورت…

مشاهده ادامه

غیرفعال کردن ایمیل پیش فرض Directadmin

Why is there a system email account for all domains I create برای غیر فعال کردن ایمیل پیش فرض directadmin که برای هر اکانت ایجاد می شود و قابل حذف نمی باشد و گاهی spam های زیادی به آن ارسال می شود باید وارد قسمت Forward  Email شوید. و ایمیل را به   :fail:    فوروارد…

مشاهده ادامه

فعال سازی query log دیتابیس در Directadmin

How to enable Mysql query log برای فعال سازی query دیتابیس فایل my.cnf  را ویرایش می نماییم: 1 nano /etc/my.cnf خط زیر را اضافه می کنیم: 1 log=/tmp/mysql.log برای فعال کردن slow-queri باید  خطوط زیر را اضافه نمایید: 1 2 3 slow_query_log=1    # (1 = on, 0 = off) slow_query_log_file=mysql_slow_query.log    # (optinal, file name, not…

مشاهده ادامه