خطای Roundcube error DATABASE ERROR CONNECTION

Roundcube error DATABASE ERROR CONNECTION FAILED! (2) هنگامی که با این خطا مواجه می شوید ابتدا رمز da_admin  را جستجو نمایید: 1 cat /usr/local/directamin/conf/mysql.conf سپس دستور زیر را وارد نمایید: 1 mysql –u da_admin –p password به جای عبارت password  ، پسورد را وارد نمایید. پس از اتصال به دیتابیس دستورات زیر را وارد نمایید:…

مشاهده ادامه

نصب ffmpeg-php در Directadmin

Compile ffmpeg-php for PHP برای نصب FFMPEG  دستورات زیر را اجرا نمایید: 1 2 3 yum groupinstall “Development tools” yum install ffmpeg-devel php-devel re2c php-xml ffmpeg دستور زیر مشخص می نماید FFMPEG  نصب گردیده است یا خیر: ffmpeg ابتدا باید Repository مربوط را اضافه نمایید: 1 nano /etc/yum.repos.d/dag.repo و اطلاعات زیر را در آن ذخیره…

مشاهده ادامه

محدود کردن تعداد ایمیل ارسال روزانه برای یک اکانت در Directadmin

How to limit the number of emails sent by each user تعداد ایمیل های ارسالی روزانه برای تمام اکانت های روی سرور از داخل کنترل پنل و قسمت Admin Level در بخش Administrator Setting قابل تنظیم است. برای جلوگیری یک یا چند اکانت در سرور از ارسال تعداد زیاد ایمیل می توانیم  وارد مسیر زیر…

مشاهده ادامه

خطای httpd error Invalid command ‘php_admin_flag’

httpd error Invalid command php_admin_flag گاهی سرویس httpd درحالت stop  قرار می گیرد و start  نمیشود و هنگام start  و یا build دوباره apache  با این خطا مواجه شوید. در مسیر: 1 cd /usr/local/directadmin/custombuild دو دستور زیر را اجرا نمایید: 1 2 ./build all d ./build rewrite_confs گاهی نیز لازم است خط فایلی که دارای خطا…

مشاهده ادامه

مشکل در ارسال ایمیل در Directadmin

Problem To Send Email گاهی اقدام به ارسال ایمیل می نمایید و ایمیل ارسال می شود اما ایمیل به مقصد نمی رسد و برگشت هم نمی خورد. در صورتی که با این مشکل واجه هستید وارد مسیر زیر شوید: 1 /usr/local/directadmin/scripts/ سپس دستورهای زیر را اجرا نمایید: 1 sh set_permissions.sh set_user_home USER بجای USER  باید…

مشاهده ادامه