پیغام Internal Server Error فایل های CGI در دایرکت ادمین

پیغام Internal Server Error فایل های CGI در دایرکت ادمین در صورت مشاهده ارور و پیام خطا و پیغام Internal Server Error در هنگام اجرای اسکریپت های CGI توسط آپاچی و در کنترل پنل وب هاستینگ دایرکت ادمین ، باید موارد زیر را بررسی کنید . قبل از هر چیز باید لاگی suexec واقع در مسیر زیر…

مشاهده ادامه

تگ توضیحات در HTML

تگ توضیحات در HTML موضوعات این صفحه در مورد : تگ توضیحات در HTMLپنهان کردن کد ها از مرورگرهای قدیمی توسط تگ توضیحاتاستفاده از توضیحات برای یافتن مشکلات قواعد نوشتاری تگ توضیحاتتوضیحات چند خطی: توضیحات شرطیتوضیحات درباره اسکریپت و شیوه نامهخاصیت ها: رویدادها : تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5 پشتیبانی مرورگر ها استفاده از تگ comment تگ توضیحات…

مشاهده ادامه

مرجع عناصر HTML5

مرجع عناصر HTML5 موضوعات این صفحه در مورد : مرجع عناصر HTML5مرجع عناصر HTML5 <!–…–><DOCTYPE!><a><abbr><acronym><address><applet><area><article>    جدید<aside>    جدید<audio>    جدید<b><base><basefont><bdi>    جدید<bdo><bgsound><big><blink><blockquote><body><br><button><canvas>    جدید<caption><center><cite><code><col><colgroup><comment><datalist>   جدید<dd><del><details>   جدید<dfn><dialog>    جدید<dir><div><dl><dt><em><embed>    جدید<fieldset><figcaption>    جدید<figure>   جدید<font><footer>   جدید<form><frame><frameset><h1> to <h6><head><header>    جدید<hgroup>    جدید<hr><html><i><iframe><ilayer><img><input><ins><isindex><kbd><keygen>   جدید<label><layer><legend><li><link><main>    جدید<map><mark>   جدید<marquee><menu>   جدید<menuitem>    جدید<meta><meter>  …

مشاهده ادامه

تگ توضیحات و تاثیر آن بر سئو

تگ توضیحات و تاثیر آن بر سئو اگر شما مفهوم فرآیند بهینه سازی موتور جستجو را کاملا درک کرده باشید ، گام بعدی این است که درک کنید آنها در واقع چه فاکتورهایی را در نظر میگیرند. بسیاری از موتورهای جستجو در مستندات و مباحث خود اظهار میکنند که موتورهای جستجوی مختلف ، فاکتورهای متعددی…

مشاهده ادامه

تگ a در HTML

تگ a در HTML موضوعات این صفحه در مورد : تگ a در HTMLتفاوت بین HTML 4.01 و XHTMLتفاوت بین HTML 4.01 و HTML5 خاصیت ها: خاصیت ویژه عنصر :خاصیت هامقدارتوضیحات خاصیت عمومی:خاصیت رویداد :          پشتیبانی مرورگر ها: تگ <a>  ( عنصر anchor یا لنگر ) در HTML برای ایجاد یک لینک به سندی دیگر و یا قسمتی…

مشاهده ادامه

تگ Anchor و اهمیت آن در سئو

تگ Anchor و اهمیت آن در سئو موضوعات این صفحه در مورد : تگ Anchor و اهمیت آن در سئومتن لنگرارتباط لینک ها:اهمیت اولین تگ Anchor انتخاب یک متن لنگر کوتاه و توصیفی اهمیت CSS متن Anchor اجتناب از قرار دادن URL به عنوان متن لنگر نکاتی در مورد تگ <a> برای طراحان وبنکاتی در مورد تگ <a> برای…

مشاهده ادامه