چه میزان فضا استفاده شده است ؟

برای پاسخ به این سوال و جهت مشاهده میزان فضای استفاده شده در Cpanel میتوانید پس از ورود به کنترل پنل از کادر Files  گزینه Disk Space Usage را انتخاب نمایید . در این صفحه میتوانید میزان فضای اشغال شده را به تفکیک مشاهده نمایید .

مشاهده ادامه

نمایش زمان بصورت قابل درک برای انسان

برای نمایش زمان از قالب لینوکسی به قالبی که برای انسان قابل درک باشد میتوان از دستورات زیر استفاده نمود: date -d @1234567890 echo 1234567890 | awk ‘{ print strftime(“%c”, $0); }’ این دستورات در بازخوانی logها میتوانند مفید باشند بطور مثال برای خواند logهای squid که زمان در آنها با فرمت یونیکسی ذخیره شده…

مشاهده ادامه

نمایش برنامه هایی که از اینترنت استفاده می کنند از طریق SSH

چطور برنامه هایی که از اینترنت استفاده می کنند را از طریق SSH ببینم؟ برای نمایش برنامه هایی که از اینترنت استفاده می کنید از طریق SSH دستورات زیر را وارد کنید.   netstat -lantp | grep -i establ | awk -F/ ‘{print $2}’ | sort | uniq   و یا   lsof -P -i…

مشاهده ادامه

نمایش ادرسهایی که بیشترین درخواست را به آپاچی ارسال کرده اند

لیست ۱۰آدرس IP که بیشترین درخواست را به Apache ارسال کرده اند: awk ‘{print $1}’ /usr/local/apache/logs/access_log | sort | uniq -c | sort -rnk1 | head -n 10 این دستور آدرسهای IP که بیشترین درخواست را به وب سرور داده اند همراه با تعداد درخواستها به شما نمایش میدهد.

مشاهده ادامه