ثبت دامنه کشوری هند .in

ثبت دامنه IN. (هند/مخفف اینترنت) و ویژگی های این دامنه موضوعات این صفحه در مورد : ثبت دامنه IN. (هند/مخفف اینترنت) و ویژگی های این دامنهآشنایی با دامنه‌ی IN.کاربردهای دامنه‌ی IN.واجدان شرایط ثبت دامنه‌های IN.مقررات دامنه‌های IN. آشنایی با دامنه‌ی IN. دامنه‌ی IN. که این روزها ثبت آن در بین سایت‌های ایرانی بسیار مرسوم شده…

مشاهده ادامه

ثبت دامنه .co

مقررات ثبت دامنه EU. (اروپا) و ویژگی‌های آن موضوعات این صفحه در مورد : مقررات ثبت دامنه EU. (اروپا) و ویژگی‌های آنآشنایی با دامنه‌ی EU.مزایای ثبت دامنه های EU.شرایط ثبت دامنه های EU.مقررات دامنه‌های EU. آشنایی با دامنه‌ی EU. اگرچه اتحادیه‌ی اروپا یک کشور نیست اما دامنه‌ی EU. به عنوان یک دامنه‌ی سطح بالای کشوری…

مشاهده ادامه

ثبت دامنه کشوری WS. (ساموآ/مخفف وب‌سایت) و ویژگی های آن

آشنایی با دامنه WS. موضوعات این صفحه در مورد : آشنایی با دامنه WS.مزایای ثبت دامنه های WS.واجدان شرایط ثبت دامنه های WS.مقررات دامنه‌های WS. سال‌هاست که ثبت دامنه WS به عنوان یک دامنه عمومی انجام می‌شود و همه‌ی ما گمان می‌کنیم این دامنه به معنی وب‌سایت است. اما دامنه‌ی WS. در اصل دامنه‌ی سطح…

مشاهده ادامه

ثبت دامنه .co

ثبت دامنه کشوری CO. (کلمبیا/مناسب برای شرکت‌ها) و ویژگی های آن موضوعات این صفحه در مورد : ثبت دامنه کشوری CO. (کلمبیا/مناسب برای شرکت‌ها) و ویژگی های آنمزایای ثبت دامنه های CO.واجدان شرایط ثبت دامنه های CO.مقررات دامنه‌های CO. آشنایی با دامنه CO. دامنه‌ی CO. دامنه‌ی سطح بالای کشوری (ccTLD) کلمبیا در آمریکای جنوبی است.…

مشاهده ادامه

ثبت دامنه.me

ثبت دامنه کشوری ME. (مونته‌نگرو) و ویژگی های آن موضوعات این صفحه در مورد : ثبت دامنه کشوری ME. (مونته‌نگرو) و ویژگی های آنآشنایی با دامنه ME.کاربردهای ثبت دامنه ME.واجدان شرایط ثبت دامنه های ME.مقررات دامنه‌های ME. آشنایی با دامنه ME. دامنه‌ی ME. در اصل دامنه‌ی سطح بالای کشوری (ccTLD) مونته‌ نگرو است که در…

مشاهده ادامه

ثبت دامنه .Mobi

ثبت دامنه Mobi. (مخصوص سایت‌های موبایلی): ویژگی‌ها و مقررات ثبت موضوعات این صفحه در مورد : ثبت دامنه Mobi. (مخصوص سایت‌های موبایلی): ویژگی‌ها و مقررات ثبتآشنایی با دامنه‌ی MOBI.مزایای ثبت دامنه های dotMobiواجدان شرایط ثبت دامنه های MOBI.مقررات دامنه‌های MOBI. آشنایی با دامنه‌ی MOBI. پسوند دامنه‌ی MOBI. یا dotMobi یکی از دامنه‌های سطح بالای اینترنتی…

مشاهده ادامه