استفاده از UTF-8 در Directadmin

use the UTF-8 encoding in Directadmin برای اینکار وارد مسیر زیر شوید: 1 cd /usr/local/directadmin/data/skins/enhanced با توجه به Skin مربوط به Directadmin موارد زیر را انجام دهید. برای Skin پیش فرض enhanced 1 2 3  cp -p lang/en/lf_standard.html lang/en/my_lf_standard.html perl -pi -e ‘s/iso-8859-1/UTF-8/’ lang/en/my_lf_standard.html echo “LF_STANDARD=my_lf_standard.html” >> files_custom.conf  

مشاهده ادامه

repair دیتابیس از طریق ssh

repair database ssh برای اینکار ابتدا رمز da_admin را پیدا کنید. 1 cat /usr/local/directadmin/conf/mysql,conf سپس از دستور زیر استفاده نمایید. 1 mysqlcheck -u da_admin -p –auto-repair –all-database در صورتی که می خواهید در Cron دیتابیس خود را بصورت مداوم repair کنید می توانید از دستورات زیر استفاده نمایید. 1 mysqlcheck -uda_admin -p`grep “^passwd=” /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf |…

مشاهده ادامه

نصب mailparse در Directadmin

Installation  mailparse برای این کار دستورات زیر را اجرا نمایید. 1 2 rpm -ivh http://pkgs.repoforge.org/re2c/re2c-0.13.5-1.el6.rf.x86_64.rpm pecl install mailparse مخزن مورد نظر را از لینک زیر جستجو کنید: 1 http://pkgs.repoforge.org/re2c/

مشاهده ادامه

نصب ImageMagick در Directadmin

ImageMagick Install in Directadmin ابتدا دستورات زیر را اجرا کنید. 1 2 yum install ImageMagick yum install ImageMagick-devel سپس دستورات زیر را اجرا نمایید. 1 2 3 4 5 6 7 8 cd /usr/local/src wget http://pecl.php.net/get/imagick-3.0.1.tgz tar zxf imagick-3.0.1.tgz cd imagick-3.0.1 phpize ./configure make make install در پایان مسیر نصب extension نمایش داده می شود…

مشاهده ادامه

نبودن برخی از اکانت ها در دایرکت ادمین

نبودن برخی از اکانت ها در دایرکت ادمین گاهی اوقات پیش اومده که مثلا اکانتی توی دایرکت ادمین نیست ؛ یا در سطح کاربری admin اکانت قابل مشاهده هست و اون اکانت توی admin و قسمت list of accounts ؛ دارای creator ریسلر مورد نظر هست اما وقتی وارد ریسلر میشیم اون اکانت وجود نداره…

مشاهده ادامه

خطای shadow(usr@domain.com,127.0.0.1): unknown user

shadow(usr@domain.com,127.0.0.1): unknown user برای رفع مشکل می توانید وارد مسیر زیر شوید. 1 nano /etc/dovecot.conf و مقادیر زیر را تنظیم نمایید. 1 2 auth_verbose = no auth_debug = no     همچنین لینک زیر نیز ممکن است به رفع مشکل کمک نماید. rebuild your /etc/virtual directory

مشاهده ادامه