تغییر پسورد حساب

از منوی اصلی بر روی گزینه Change Password کلیک کنید. Current DirectAdmin Password :در این قسمت پسورد فعلی حساب خود را وارد کنید. در دو قسمت Enter Password و Re-Enter Password پسورد جدید را وارد کنید. سه گزینه وجود دارد که با انتخاب هرکدام پسورد آن بخش به پسورد جدید تغییر میکند. پس از اتمام…

مشاهده ادامه

تنظیمات FTP برای Subdomain

برای ایجاد یک حساب FTP برا ی ساب دومین مورد نظر در کنترل پنل به منوی “FTP Menu” بروید.سپس “Create FTP account link.” را بزنید. در فیلد “FTP Username” نام ساب دومین راوارد کنید. پسورد مورد نظر خود را وارد کنید . سپس دکمه رادیویی “User” را انتخاب کنید سپسCreate را بزنید.

مشاهده ادامه