خطای Permission denied User:admin UID:501

Permission denied [User:admin UID:501] در صورتی که Firewall  شما با خطای زیر  یا با صفحه سفید مواجه می شود: [php] Permission denied [User:admin UID:501] [/php] دستورات زیر را اجرا نمایید: [php] chown root /usr/local/directadmin/plugins/csf/exec/csf chmod 4755 /usr/local/directadmin/plugins/csf/exec/csf [/php]

مشاهده ادامه

خطای php_ini_type

Wrong php_ini_type set in options.conf در صورتی که هنگام build Apache  با خطای زیر مواجه می شوید: Wrong php_ini_type set in options.conf وارد مسیر زیر شوید: 1 /usr/local/directadmin/custombuild دستورات زیر را اجرا نمایید: 1 2 ./build clean ./build update  

مشاهده ادامه

نصب custombuild 2.0 در Directadmin

Upgrading to custombuild 2.0 برای این کار کافی است دستورات زیر را اجرا نمایید:   1 2 3 4 5 6 cd /usr/local/directadmin mv custombuild custombuild.bak wget -O custombuild.tar.gz http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild.tar.gz tar xvzf custombuild.tar.gz cd custombuild ./build   اکنون می توانید از فایل جدید options.conf استفاده و تغییرات لازم را انجام دهید. پس از اعمال تغییرات در…

مشاهده ادامه

تغییر encoding به UTF-8 در Directadmin

Change DA skin to use UTF-8 جهت استفاده از UTF-8 و زبان فارسی در Directadmin باید تغییراتی در پوسته کنترل پنل خود ایجاد نمایید. در صورتی که از پوسته enhanced استفاده می نمایید وارد مسیر زیر شوید: [php] cd /usr/local/directadmin/data/skins/enhanced [/php] در صورتی که از پوسته Capri استفاده می نمایید وارد مسیر زیر شوید: [php]…

مشاهده ادامه

مشکل retry time not reached در ارسال ایمیل

retry time not reached در صورتی قادر به ارسال ایمیل نمی باشید ابتدا log را بررسی نمایید: 1 /var/log/exim/mainlog در صورتی که با خطای retry time not reached for any host after a long failure period مواجه شدید دستورات زیر را اجرا نمایید: 1 2 3 cd /var/spool/exim/db     rm -rf retry , retry.lockfile , wait-remote_smtp,…

مشاهده ادامه