فعال سازی query log دیتابیس در Directadmin

How to enable Mysql query log برای فعال سازی query دیتابیس فایل my.cnf  را ویرایش می نماییم: 1 nano /etc/my.cnf خط زیر را اضافه می کنیم: 1 log=/tmp/mysql.log برای فعال کردن slow-queri باید  خطوط زیر را اضافه نمایید: 1 2 3 slow_query_log=1    # (1 = on, 0 = off) slow_query_log_file=mysql_slow_query.log    # (optinal, file name, not…

مشاهده ادامه

امکان userdir مشاهده سایت با IP و username

Allow php scripts to work under ~username when using suPhp بصورت پیش فرض امکان مشاهده سایت با استفاده از user  امکان پذیر نیست به عبارت دیگر userdir  غیر فعال می باشد. گاهی پیش از تنظیم DNS  لازم است با استفاده از ~username سایت مشاهده شود که با خطای500  مواجه می شوید. برای فعال سازی این…

مشاهده ادامه

خطای String ‘username_dbuser’ is too long

String ‘username_dbuser’ is too long for user name (should be no longer than 16) ممکن است هنگام بازگردانی backup  با خطای زیر مواجه شویم: String ‘username_dbuser’ is too long for user name (should be no longer than 16) به این معنا که تعداد کارکترهای نام user و نام database نباید از 16 کارکتر بیشتر شود.…

مشاهده ادامه

اسکریپت perl برای بهینه سازی Mysql

برای بررسی وضعیت Mysql و بهینه سازی آن می توانید از اسکریپت Perl زیر استفاده نمایید. فایل زیر را دانلود نمایید. mysqltuner فایل را extract نمایید. 1 unzip mysqltuner.zip سپس آن را اجرا نمایید. 1 perl mysqltuner.pl نام کاربری و پسورد را از فایل زیر استخراج نمایید. 1 cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf

مشاهده ادامه

بررسی Load Mysql در SSH

How to track MySQL Load ابتدا اطلاعات مربوط به user  super  مربوط به Directadmin  را استخراج می نماییم: 1 cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf دستور زیر را اجرا می کنیم: 1 mysql -u da_admin -p پسورد را وارد می نماییم. سپس با استفاده از دستور show processlist لیست فرایند های در حال اجرا فابل مشاهده و بررسی می…

مشاهده ادامه

انتقال دیتابیس به user دیگر در Directadmin

Moving a database to a different user برای انتقال دیتابیس به user  دیگر می توایند از این دستور استفاده نمایید: 1 VERBOSE=1 DBUSER=”da_admin” DBPASS=”da_adminpass” USERNAME=”username” NEWUSERNAME=”newusername” /usr/local/bin/php /usr/local/directadmin/scripts/change_database_username.php تمام دستور در یک خط و یکبار باید اجرا شود.( به علت طول دستور در چند خط قرار گرفته است) da_adminpass : پسورد da_adminpass این پسورد در…

مشاهده ادامه