خطای Message size exceeds maximum permitted

Message size exceeds maximum permitted  در صورتی که ایمیل شما برگشت می خورد و با پیغام بالا مواجه می شوید به این معنا می باشد حجم ایمیل ارسالی توسط شما از حجم تعریف شده در سرویس exim سرور مقصد بیشتر می باشد. این مقدار به طور پیش فرض در exim برابر 20Mb تنظیم شده است.…

مشاهده ادامه

پارتیشن های بیشتر برای Home در Directadmin

Quotas on a 2nd /home partition در مسیر: 1 /etc/fstab مشابه مسیر / مقادیر usrquota,grpquota را برای /home2 تنظیم می نماییم. و سپس دستور زیر را اجرا می نماییم: 1 2 /usr/sbin/repquota /home2 /sbin/quotaoff -a; /sbin/quotacheck -avugm; /sbin/quotaon -a; سپس به مسیر زیر بروید: 1 /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf خط زیر را اضافه نمایید: 1 2 ext_quota_partitions=/home2 count_email_usage=2…

مشاهده ادامه

جلوگیری از ارسال spam در exim

Turn On Authentication From Localhost برای فعال کردن ارسال ایمیل تنها از ایمیل های تعریف شده در سرور فایل زیر را ویرایش نمایید: 1 nano /etc/exim.conf و خط زیر را از حالت comment خارج نمایید. 1 “require verify = sender” در این حالت exim پیش از ارسال ایمیل بررسی می نماید فرستنده ایمیل دارای ایمیل واقعی…

مشاهده ادامه

خطای Too many connections

Too many connections Mysql محدودیت هایی برای تعداد ارتباطات در لحظه ایجاد می کند. شما می توانید با افزایش تعداد تعریف شده ای محدودیت را بردارید. برای این کار از طریق خط فرمان فایل my.cnf را ویرایش کنید: 1 2 [mysqld] max_connections=500 تغییرات را ذخیره نمایید و mysqld  را restart نمایید. 1 service mysqld restart…

مشاهده ادامه

بروز کردن exim.conf

How to update your exim.conf گاهی ارسال ایمیل با مشکل مواجه است و ایمیل های ارسالی شما بدرستی ارسال نشده و با خطا مواجه می شود. ابتدا بررسی نمایید IP  سرور در blacklist  قرار نگرفته باشد. تنظیمات DNS سرور از قسمت resolv.conf  و دامنه هارا از Dns Management  بررسی نمایید.  سپس تنظیمات exim  را update…

مشاهده ادامه

خطای 451 Temporary Local Problem

Temporary Local Problem این مشکل ممکن است به علت تنظیم نادرست در DNS ها و رکوردهای تعریف شده برای دامنه در سرور باشد، در گام اول تنظیمات DNS را بررسی نمایید. همچنینم ممکن است مشکل در تنظیمات clamav باشد. 1 nano /etc/clamd.conf عبارت LocalSocket باید uncomment و بصورت زیر باشد. 1  LocalSocket /tmp/clamd

مشاهده ادامه