غیرفعال کردن ایمیل پیش فرض directadmin

Why is there a system email account for all domains I create در صورتی که تمایل به دریافت ایمیل در آدرس ایمیل default  به username@domain.com ندارید و یا spam ها این ایمیل را پر نمده اند می توانید آن را غیرفعال نمایید. می توانید وارد اکانت خود شوید و به قسمت Forwarders  وارد شوید و…

مشاهده ادامه

خطای Cannot load usrlibapachemod_suphp.so

Cannot load usrlibapachemod_suphp.so در صورت مواجه با این مشکل دستورات زیر را استفاده نمایید: Ignoring deprecated use of DefaultType in line 59 of /etc/httpd/conf/httpd.conf 1 2 3 4 5 6 7 cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build set custombuild 1.2 ./build set apache_ver 2.4 ./build update ./build clean ./build apache d ./build suphp d  

مشاهده ادامه

مشکل timeout در file manager در Directadmin

folder disk usage in filemanager در صورتی که تعداد فایل های شما در filemanager  بسیار زیاد باشد در هنگام باز کردن filemanager و پوشه های درون آن با خطای timeout مواجه می شوید. برای رفع این مشکل در مسیر زیر : 1 nano /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf باید خط زیر را اضافه نمایید: 1 filemanager_du=0 و سرویس directadmin…

مشاهده ادامه

غیرفعال کردن دریافت پیغام های brute force

Disable Brute Force Notifications in Directadmin برای غیرفعال کردن دریافت پیغام های brute force در قسمت notification messages کنترل پنل direcadmin  می توانید فایل زیر را ویرایش نمایید: 1 /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf و خط زیر را اضافه نمایید: 1 hide_brute_force_notifications=1 در پایان سرویس directadmin  را restart نمایید: 1 service directadmin restart  

مشاهده ادامه

تغییر آدرس phpmyadmin در directadmin

change phpmyadmin address ابتدا مسیر زیر را ویرایش نمایید: 1 nano /etc/httpd/conf/extra/httpd-alias.conf در محتوای نمایش داده شده خط مربوط به phpmyadmin  را به نام دلخواه تغییر دهید: 1 2 Alias /phpMyAdmin /var/www/html/phpMyAdmin/ Alias /phpmyadmin /var/www/html/phpMyAdmin/ تغییرات را ذخیره نمایید و سرویس httpd  را restart  نمایید. 1 service httpd restart  

مشاهده ادامه