خطای Too many connections

Too many connections Mysql محدودیت هایی برای تعداد ارتباطات در لحظه ایجاد می کند. شما می توانید با افزایش تعداد تعریف شده ای محدودیت را بردارید. برای این کار از طریق خط فرمان فایل my.cnf را ویرایش کنید: 1 2 [mysqld] max_connections=500 تغییرات را ذخیره نمایید و mysqld  را restart نمایید. 1 service mysqld restart…

مشاهده ادامه

بروز کردن exim.conf

How to update your exim.conf گاهی ارسال ایمیل با مشکل مواجه است و ایمیل های ارسالی شما بدرستی ارسال نشده و با خطا مواجه می شود. ابتدا بررسی نمایید IP  سرور در blacklist  قرار نگرفته باشد. تنظیمات DNS سرور از قسمت resolv.conf  و دامنه هارا از Dns Management  بررسی نمایید.  سپس تنظیمات exim  را update…

مشاهده ادامه

خطای 451 Temporary Local Problem

Temporary Local Problem این مشکل ممکن است به علت تنظیم نادرست در DNS ها و رکوردهای تعریف شده برای دامنه در سرور باشد، در گام اول تنظیمات DNS را بررسی نمایید. همچنینم ممکن است مشکل در تنظیمات clamav باشد. 1 nano /etc/clamd.conf عبارت LocalSocket باید uncomment و بصورت زیر باشد. 1  LocalSocket /tmp/clamd

مشاهده ادامه

تغییر نام user در Directadmin

How to change a DirectAdmin username برای تغییرusername  یک اکانت وارد مسیر زیر شوید: 1 cd /usr/local/directadmin/scripts و دستور زیر را اجرا نمایید: 1 ./change_username.sh olduser newuser  

مشاهده ادامه

غیرفعال کردن ایمیل پیش فرض directadmin

Why is there a system email account for all domains I create در صورتی که تمایل به دریافت ایمیل در آدرس ایمیل default  به username@domain.com ندارید و یا spam ها این ایمیل را پر نمده اند می توانید آن را غیرفعال نمایید. می توانید وارد اکانت خود شوید و به قسمت Forwarders  وارد شوید و…

مشاهده ادامه

خطای Cannot load usrlibapachemod_suphp.so

Cannot load usrlibapachemod_suphp.so در صورت مواجه با این مشکل دستورات زیر را استفاده نمایید: Ignoring deprecated use of DefaultType in line 59 of /etc/httpd/conf/httpd.conf 1 2 3 4 5 6 7 cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build set custombuild 1.2 ./build set apache_ver 2.4 ./build update ./build clean ./build apache d ./build suphp d  

مشاهده ادامه