مشکل در دریافت ایمیل در Directadmin

Directadmin Email not recive in Directadmin گاهی اقدام به ارسال ایمیل برای شما شده  اما ایمیل به inbox  شما نمی رسد و ایمیل ارسالی در مبدا برگشت نمی خورد.  برای رفع مشکل عدم دریافت ایمیل وارد مسیر زیر شوید: 1 /usr/local/directadmin/custombuild و دستورات زیر را وارد نمایید: 1 2 3 ./build dovecot ./build todovecot ./build…

مشاهده ادامه

خطای Content Encoding Error

Content Encoding Error در صورتی که با خطای زیر مواجه  می شوید: 1 Content Encoding Error باید فایل php.ini  خود را ویرایش نمایید و zlib.output_compression را on  نمایید: 1 zlib.output_compression = On در پایان apache  را restart  نمایید: 1 service httpd restart  

مشاهده ادامه

DATABASE ERROR: CONNECTION FAILED

DATABASE ERROR: CONNECTION FAILED برای رفع مشکل DATABASE ERROR: CONNECTION FAILED! ابتدا دستور زیر را اجرا نمایید: 1 cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf این دستور پسوورد da_admin  را در اختیار شما قرار می دهد. سپس با استفاده از دستور زیر و مشخصات داده شده به mysql  وارد شوید. 1 mysql –u da_admin –p در mysql  دستورات زیر را…

مشاهده ادامه

نصب clamd در Directadmin

install calmd in Directadmin ابتدا باید EPEL را نصب نماییم برای CentOS 6 64-bit از طریق دستور زیر نصب می شود: 1 rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm پس از اتمام فایل زیر ایجاد می شود: 1 /etc/yum.repos.d/epel.repo سپس دستورات زیر را اجرا نمایید: 1 2 3 4 yum install clamav clamd /etc/init.d/clamd on chkconfig clamd on /etc/init.d/clamd…

مشاهده ادامه

خطا هنگام تغییر پسورد در Roundcube

The RoundCube password plugin shows a blank page when I try to change the password هنگام تغییر رمز در roundcube  با صفحه سفید و یا خطای internal server error 500  مواجه میشوید.برای رفع این مشکل کافی است فایل زیر را ویرایش نمایید: 1 nano /var/www/html/roundcube/plugins/password/config.inc.php در صورتی که مقدار ssl در فایل directadmin.conf برابر 0…

مشاهده ادامه

حذف تمام Message های Directadmin

How to Delete All admin Messages from Directadmin برای این کار وارد مسیر زیر شوید: 1 cd /usr/local/directadmin/data/tickets و تمام پوشه ها را حذف نمایید. برای حذف پیغام ها نیز دستور زیر را اجرا نمایید: 1 echo “” > /usr/local/directadmin/data/admin/tickets.list  

مشاهده ادامه