log های Cpanel و آدرس آن ها

Kernel Boot & Hardware error logs مسیر ذخیره شدن log [php] /var/log/dmesg [/php] System Informations مسیر ذخیره شدن log [php] /var/log/messages [/php] برای مشاهده آخرین وضعیت از دستور زیر استفاده نمایید: [php] tail -f /var/log/messages [/php] [php] Bad Login / Logout logs [/php] مسیر ذخیره شدن log [php] /var/log/btmp [/php] [php] Login / Logout logs…

مشاهده ادامه

Repair دیتابیس با استفاده از SSH

برای این کار دستور زیر را اجرا نمایید [php] mysqlcheck  –all-databases –optimize –auto-repair -u root -p [/php] سپس پسورد root Mysql را وارد نمایید. و یا از دستورات زیر استفاده نمایید: برای repair [php] mysqlcheck –all-databases -r [/php] برای optimize [php] mysqlcheck –all-databases -o [/php]

مشاهده ادامه

غیرفعال کردن Default Address در Cpanel

ایمیل پیش فرض با هدف catchall برای هر اکانت ایجاد می شود به این معنا که ایمیل هایی که آدرس آن ها به نام دامنه شماست اما این ایمیل ها وجود ندارند در این ایمیل دریافت و ذخیره می شوند. گاهی این ایمیل مرکز حمله spamer ها میشوند و باعث افزایش حجم هاست شما بصورت…

مشاهده ادامه

Brute Force Protection در Cpanel

در صورتی که پسورد کنترل پنل، ایمیل، ssh و … را مداوم اشتباه وارد نمایید WHM برای جلوگیری از Brute Force Attack دسترسی شما را توسط ابزار CPhulk محدود مینماید. در صورتی که دسترسی شما به کنترل پنل و ایمیل مسدود شده به احتمال فراوان IP شما در Cphulk مسدود شده باشد. در WHM از…

مشاهده ادامه