لینک کردن private_html به public_html

private_html link pointing to public_html پس از راه اندازی SSL لازم است private_html را به public_html لینک نمایید. برای این کار وارد کنترل پنل هاست خود شوید و روی گزینه Domain Setup کلیک نمایید سپس در صفحه باز شده روی نام دامنه خود کلیک نمایید تا وارد صفحه تنظیمات دامنه شوید، در این قسمت در…

مشاهده ادامه

خطای Permission denied User:admin UID:501

Permission denied [User:admin UID:501] در صورتی که Firewall  شما با خطای زیر  یا با صفحه سفید مواجه می شود: [php] Permission denied [User:admin UID:501] [/php] دستورات زیر را اجرا نمایید: [php] chown root /usr/local/directadmin/plugins/csf/exec/csf chmod 4755 /usr/local/directadmin/plugins/csf/exec/csf [/php]

مشاهده ادامه

خطای php_ini_type

Wrong php_ini_type set in options.conf در صورتی که هنگام build Apache  با خطای زیر مواجه می شوید: Wrong php_ini_type set in options.conf وارد مسیر زیر شوید: 1 /usr/local/directadmin/custombuild دستورات زیر را اجرا نمایید: 1 2 ./build clean ./build update  

مشاهده ادامه

نصب custombuild 2.0 در Directadmin

Upgrading to custombuild 2.0 برای این کار کافی است دستورات زیر را اجرا نمایید:   1 2 3 4 5 6 cd /usr/local/directadmin mv custombuild custombuild.bak wget -O custombuild.tar.gz http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild.tar.gz tar xvzf custombuild.tar.gz cd custombuild ./build   اکنون می توانید از فایل جدید options.conf استفاده و تغییرات لازم را انجام دهید. پس از اعمال تغییرات در…

مشاهده ادامه

تغییر encoding به UTF-8 در Directadmin

Change DA skin to use UTF-8 جهت استفاده از UTF-8 و زبان فارسی در Directadmin باید تغییراتی در پوسته کنترل پنل خود ایجاد نمایید. در صورتی که از پوسته enhanced استفاده می نمایید وارد مسیر زیر شوید: [php] cd /usr/local/directadmin/data/skins/enhanced [/php] در صورتی که از پوسته Capri استفاده می نمایید وارد مسیر زیر شوید: [php]…

مشاهده ادامه