خطای Proftpd dead but subsys locked

Proftpd dead but subsys locked در صورتی که با خطایProftpd dead but subsys locked مواجه می شوید ابتدا دستورات زیر را اجرا نمایید: 1 /etc/init.d/proftpd stop 1 /etc/init.d/xinetd stop 1 rm -f /var/lock/subsys/proftpd     1 /etc/init.d/proftpd start 1 /etc/init.d/xinetd start   در صورتی که با دستورات بالا مشکل سرویس FTP  برطرف نگردید وارد مسیر…

مشاهده ادامه

نصب Suphp در Directadmin

install susphp در صورتی که از custombuild1.1 استفاده می نمایید دستورات زیر را اجرا نمایید:   1 cd /usr/local/directadmin/custombuild/ 1 ./build clean 1 ./build update       اکنون فایل options.conf را بازگشایی نماید:   1 nano options.conf   و مقادیر زیر را تنظیم نمایید:   1 default_php=5 1 php5_cli=no 1 php5_cgi=yes   فایل را…

مشاهده ادامه

خطا Directadmin dead but subsys locked

directadmin dead but subsys locked   این مشکل در اغلب موارد به علت عدم تطابق License دایرکت ادمین با IP سرور اتفاق می افتد. برای رفع مشکل باید شرکت ارائه دهنده لایسنس، IP سرور را به License ID  متصل نماید. در هنگام مشکل Log مربوط به Directadmin  میتوایند به راحتی علت مشکل را مشخص نماید،…

مشاهده ادامه

لینک کردن private_html به public_html

private_html link pointing to public_html پس از راه اندازی SSL لازم است private_html را به public_html لینک نمایید. برای این کار وارد کنترل پنل هاست خود شوید و روی گزینه Domain Setup کلیک نمایید سپس در صفحه باز شده روی نام دامنه خود کلیک نمایید تا وارد صفحه تنظیمات دامنه شوید، در این قسمت در…

مشاهده ادامه

خطای Permission denied User:admin UID:501

Permission denied [User:admin UID:501] در صورتی که Firewall  شما با خطای زیر  یا با صفحه سفید مواجه می شود: [php] Permission denied [User:admin UID:501] [/php] دستورات زیر را اجرا نمایید: [php] chown root /usr/local/directadmin/plugins/csf/exec/csf chmod 4755 /usr/local/directadmin/plugins/csf/exec/csf [/php]

مشاهده ادامه