فایل php.ini من کجاست

اگر شما در حال استفاده از نسخه پیش فرض CLIphp هستید، php.ini شما در مسیر زیر قرار خواهد داشت: /usr/local/lib/php.ini اگر از php5 در حالت CGI (suphp استفاده می کنید، php.ini در موقعیت زیر قرار خواهد داشت: /usr/local/etc/php5/cgi/php.ini و اگر از php4 در حالت CGI هستید، php.ini در موقعیت زیر قرار دارد: /usr/local/etc/php4/cgi/php.ini

مشاهده ادامه

Show All Users

از منوی اصلی بر روی گزینه  Show All Users کلیک کنید. کاربری  راکه  می خواهید  آنرا حذف یا مسدود کنید انتخاب سپس برای حذف آن برروی دکمهDelete  و برای مسدود کردن برروی دکمه Suspend/Unsuspend کلیک کنید. برای ویرایش مشخصات هر کدام برروی نام آن در جدول کلیک کنید. برای تغییر پکیج کاربر مورد نظر میتوانید…

مشاهده ادامه

Licensing / Updates

از منوی اصلی بر روی گزینه  Licensing / Updatesکلیک کنید. این جدول اطلاعاتی در باره پروانه  DirectAdmin و نسخه آن دارد License IP : آی پی که به این پروانه تعلق دارد. Name in License : نام پروانه. License ID  : این مجوز شناسنامه ها توسط سیستم صدور مجوز است. User ID / Client ID…

مشاهده ادامه

رفع خطای mysqladmin flush-hosts

چنانچه در سرور Linux، با خطای زیر مواجه شدید:   Host ‘hostname’ is blocked because of many connection errors; unblock with ‘mysqladmin flush-hosts’ جهت رفع آن باید مقدار تنظیم شده برای «max_connect_errors» را در فایل «my.cnf» بررسی نمایید، برای این منظور مراحل زیر را طی نمایید: با دستور زیر وارد فایل «my.cnf» را باز کنید:…

مشاهده ادامه

رفع خطای Invalid command ‘php_admin_flag’,module not included in the server configuration

اگر هنگام start Apache خطای زیر را دریافت کردید: Invalid command ‘php_admin_flag’, perhaps misspelled or defined by a module not included iInvalid command ‘php_admin_flag’, perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration the server configuration شما یک config اشتباه در تنظیمات فایل PHP به نام options.conf قرار دادید. برای حل…

مشاهده ادامه