خطای mysqldump: Got error: 29: File ‘./databasename/tablename.MYD’ not found (Errcode: 24) when using LOCK TABLES

ممکن است در زمان  restore   کردن و  backup گیری از بانک اطلاعاتی یا کار با بانک Mysql با پیغام خطای mysqldump: Got error: 29: File ‘./databasename/tablename.MYD’ not found (Errcode: 24) when using LOCK TABLES مواجه شوید. در این زمان باید از آدرس /etc/my.cnf مقدار متغییر زیر را در فایل my.cnf تنظیم کنید. nano /etc/my.cnf…

مشاهده ادامه

خطای ip_conntrack: table full, dropping packet

در صورتی که سرور شما دچار مشکل شده است، از طریق SSH وارد سرور خود شوید و دستور زیر را وارد نمایید: tail -f /var/log/messages این دستور 10 پیغام آخر log سرور را در اختیار شما قرار می دهد. در صورتی پیغام ip_conntrack: table full, dropping packet را مشاهده نمودید آنگاه: 1. ابتدا دستور زیر…

مشاهده ادامه

خطای Got a packet bigger than max_allowed_packet bytes

ممکن است در زمان restor کردن و یا کار با بانک Mysql با پیغام خطای Got a packet bigger than ‘max_allowed_packet’ bytes مواجه شوید.   در این زمان باید مقدار متغییر زیر را در فایل my.cnf تنظیم کنید. [mysqld] max_allowed_packet=*M این فایل در مسیر زیر قرار دارد: nano /etc/my.cnf بجای * عدد دلخواه خود برای…

مشاهده ادامه

خطای exceeds the upload_max_filesize

اندازه پیش فرض آپلود معمولا 2 مگابایت می‌باشد، به همین دلیل ممکن است هنگام آپلود اطلاعات روی هاست خود بدلیل بیشتر بودن حجم فایل از مقدار پیش فرض، با خطای exceeds the upload_max_filesize مواجه شوید. در این صورت برای رفع مشکل باید فایل php.ini مورد ویرایش قرار گیرد.  باید فایل php.ini  مربوط به دامنه مورد نظر…

مشاهده ادامه

حذف پوشه‌های خالی

برای حذف پوشه‌هایی که خالی میباشند میتوانید از یکی از دستورات زیر استفاده نمایید:   rmdir **/*(/^F)   find . -type d -empty -delete   $ find . -depth -type d -exec rmdir {} \; 2>/dev/null  

مشاهده ادامه