فشرده کردن یک فولدر و Extract فایل tar.gz

جهت فشرده سازی یک فولدر میتوانید از دستور زیر استفاده نمایید: tar -zcvf   به عنوان مثال قصد داریم فولدر test را در پوشه public_html یک یوزر فشرده کنیم: tar -zcvf /home/user/public_html/test/test.tar.gz /home/user/public_html/test   در این حالت محتویات پوشه test فشرده میشوند و یک فایل در همان پوشه تست به نام test.tar.gz ایجاد میگردد جهت…