اجرای دستورات با استفاده از cpuwatch در Cpanel

Run processes with cpuwatch on CPanel cpuwatch دستوری برای  نظارت بر load سرور می باشد، ، در صورتی که بار ز حد مجاز تعیین شده بگذرد ، آن دستور متوقف و پس از کاهش load به کمتر از میزان آستانه تعریف شده پس از چند ثانیه اجرای دستور ادامه خواهد یافت. برای این کار عبارت…

فشرده کردن یک فولدر و Extract فایل tar.gz

جهت فشرده سازی یک فولدر میتوانید از دستور زیر استفاده نمایید: tar -zcvf   به عنوان مثال قصد داریم فولدر test را در پوشه public_html یک یوزر فشرده کنیم: tar -zcvf /home/user/public_html/test/test.tar.gz /home/user/public_html/test   در این حالت محتویات پوشه test فشرده میشوند و یک فایل در همان پوشه تست به نام test.tar.gz ایجاد میگردد جهت…