بعد از شش ماه مشکلی نداشتم با سرور یا پشتیبانی تا حالا.