سرور ها که تا امروز مشتری گلایه ای نداشته و از پشتیبانی هم بسیار راضی هستم.
ایشالله آگه همه چیز خوب پیش بره همکاری های زیادی در آینده با هم خواهیم داشت.