Go to Top
تمامی « سرور های مجازی ترید و سرور مجازی ایران » ، در زمان محدودیت اینترنت اوپراتور ها بدون مشکل کار می کنند
« در هر ساعتی از شبانه روز سرور های ایران و خارج از کشور تحویل داده می شود »
اطلاعیه وب داده در مورد قطعی اینترنت و اینترنت ملی