Chat with us, powered by LiveChat

Backup گیری در Directadmin

Backup

Admin) — reseller)

در صورتی که شما مدیر سرور و یا دارای ریسلری هستید از گزینه Admin Backup یا Manage user Backups

استفاده نمایید.

bck1 Backup گیری در Directadmin

bck2 300×112 Backup گیری در Directadmin

در قسمت Create Backup

Step 1: Who :

به این معنی که از کدام اکانت ها میخواهید بک آپ گیری نمایید.

All Users: تمام یوزرها All Users Except Selected Users: تمام یوزر ها بجز آن هایی که تیکت خواهید زد Selected Users: از اکنت هایی که انتخاب مینمایید

Step 2: When:

به این معنا که چه زمانی بک آپ گیری انجام شود.

Now: هم اکنون Cron Schedule: در زمانی که شما مشخص خواهید نمود.

Step 3: Where:

به این معنا که بک آپ در کجا ذخیره شود.

Local: ~ : در خود سروری که اکانت ها در آنجا فرار دارد و مسیر از پیش تعیین شده(Adminbackup) Ftp : در سرور دیگری همانند فضای پشتیبان(باید اطلاعات FTP سرور مقصد را وارد نمایید)

در قسمت Restore Backup :

Step 1: From Where:

به این معنا که بک آپ از کجا بازگردانی شود.

Local: ~: مسیری که شما برای آن تعریف می مایید در سرور کنونی Ftp : از سرور دیگری که شما بک آپ را در آنجا ذخیره نمودید

Step 2: Select IP:

بک آپ با چه IP بازگردانی شود( مهم در تنظیمات (DNS

Use the IP stored in the backup: با IP ذخیره شده در بک آپ Use the IP from the list: با یکی از IP های سرور که شما باید آن را انتخاب کنید (در حالت معمولی (Shared/Server

2. User

در صورتی که شما User یک اکانت هستید. از قسمت Create/Restore Backups می توایند

بک آپ ایجاد و یا بازگردانی نمایید.

bck3 Backup گیری در Directadmin

در قسمت Select Items to include in Backup قسمت هایی که می خواهید بک آپ گیری انجام شود را انتخاب نمایید.

bck4 300×231 Backup گیری در Directadmin

سپس روی گزینه Create Backup کلیک نمایید. توجه داشته باشید بک آپ بالار از Public_html و در پوشه Backups ذخیره می شود.

bck5 Backup گیری در Directadmin

پس از بک آپ گیری پیغام نتیجه بک آپ گیری در قسمت system message قابل مشاهده خواهد بود.

bck6 300×139 Backup گیری در Directadmin

 

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .