چگونه آدرس سایت خود را Redirect کنیم ؟‌

جهت انتقال آدرس سایت به آدرس و یا لینکی دلخواه ، پس از ورود به کنترل پنل از کادر Domains گزینه Redirects را انتخاب کنید .

و در صفحه باز شده جدید در فیلد اول (مسیر مبدا ) نام دامنه و مسیر مورد نظر جهت انتقال و در فیلد دوم در مقابل گزینه redirects to مسیر مقصد را مشخص میکنیم .
با انتخاب گزینه only redirect whit www. میتوانید مشخص کنید ، چنانچه آدرس بهمراه www وارد شد Redirect انجام شود .
انتخاب گزینه .Redirect with or whitout www در هر صورتی آدرس شما را انتقال میدهد .
با انتخاب گزینه Do not redirect www. فقط در صورتی آدرس شما را انتقال میدهد که آدرس را بدون www وارد کرده باشید .

نکته :‌ توجه داشته باشید که در فیلد Redirects to حتما مسیر مقصد را بهمراه //:http وارد نمایید .

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .