Chat with us, powered by LiveChat

نصب Zend و IonCube در Directadmin

install Zend Optimizer/Guard, and/or Ioncube

برای نصب  Zend و IonCube در دایرکت ادمین کافی است دستورهای زیر را اجر نمایید:

1
2
3
4
5
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set zend yes
./build set ioncube yes
./build zend
./build ioncube

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .