Chat with us, powered by LiveChat

نصب Suphp در Directadmin

install susphp

در صورتی که از custombuild1.1 استفاده می نمایید دستورات زیر را اجرا نمایید:

 

1
cd /usr/local/directadmin/custombuild/
1
./build clean
1
./build update

 

 

 

اکنون فایل options.conf را بازگشایی نماید:

 

1
nano options.conf

 

و مقادیر زیر را تنظیم نمایید:

 

1
default_php=5
1
php5_cli=no
1
php5_cgi=yes

 

فایل را ذخیره نمایید و سپس دستورات زیر را اجرا نمایید:

 

1
./build all d
1
./build rewrite_confs
1
./build roundcube
1
./build phpmyadmin

 

در صورتی که از custombuild2.0 استفاده می نمایید کافی است در فایل options.conf مقدار php1_mode را برابر suphp قرار دهید

 

1
php1_mode=suphp

 

و php را build کنید.

توجه داشته باشید در این حالت بیشترین پرمیژن folder ها می توانید 755 و فایل ها بهتر است 644 باشد. همچنین هیچ فایلی نمی توانید دارای مالکیت apache , root یا nobody باشد.

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .