نصب htop بر روي CentOS

Htop ابزار كوچك بسيار مفيد براي نظارت بر وضعيت داخلي سرور مجازي / سرور اختصاصي در ترمينال SSH است. اين برنامه مي‌تواند به جاي دستور top مورد استفاده قرار بگيرد و نسبت به اين دستور از مزاياي بيشتري به خصوص از لحاظ طرح بندي و سهولت عمل با استفاده از ميانبر و همچنين حمايت از ماوس برخوردار است.

نصب: براي نصب htop ، شما مي توانيد از دستورات زير در SSH بهره بگيريد:

# cd /
# wget -c http://internode.dl.sourceforge.net/project/htop/htop/0.8.3/htop-0.8.3.tar.gz
# tar -xvf htop-0.8.3.tar.gz
# cd htop-0.8.3
# yum install gcc c++
# yum install ncurses-devel
# ./configure
# make
# make install

 

يا از طريق rpm براي نسخه 32 بيتي:

# wget http://packages.sw.be/htop/htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm
rpm -i htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm

 و براي نسخه 64 بيتي:

# wget http://packages.sw.be/htop/htop-0.8.3-1.el5.rf.x86_64.rpm
rpm -i htop-0.8.3-1.el5.rf.x86_64.rpm

اجرا: پس از نصب، كافيست براي هر بار اجرا دستور htop را در خط دستور وارد كنيد:

htop

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .