Chat with us, powered by LiveChat

مشکل R=lookuphost defer (-1): host lookup did not complete

در صورتی که هنگام ارسال ایمیل در log های exim خطای host lookup did not complete مشاهده می نمایید مشکل از resolver ها سرور میباشد و باید تغییر نماید.

1
nano /etc/resolv.conf

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .