مشکل Disk quota در directadmin

System Quotas is extremely large

در صورتی که حجم مصرف شده هاست شما کمتر از میزان نشان داده شده در Directadmin می باشد برای رفع این مشکل باید وارد مسیر زیر شوید:

1
cd /usr/local/directadmin

دستور زیر را اجرا نمایید:

1
echo "action=tally&value=username&type=user" >> data/task.queue

 

بجای username  نام کاربری اکانت مورد نظر را وارد کنید.

برای debug  فرایند انجامی دستور زیر را می توانید اجرا نمایید:

1
./dataskq d800

برای بروز شدن حجم تمام اکانت های روی سرور دستورات زیر را اجرا نمایید:

1
2
3
4
repquota /
/usr/sbin/repquota  /home
/sbin/quotaoff -a; /sbin/quotacheck -avugm; /sbin/quotaon -a;
echo "action=tally&value=all" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

 

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .