Chat with us, powered by LiveChat

رفع خطا Too many connections

Mysql محدودیت هایی برای تعداد ارتباطات در لحظه ایجاد می کند.

شما می توانید با افزایش تعداد تعریف شده ای محدودیت را بردارید.

برای این کار از طریق خط فرمان فایل my.cnf را ویرایش کنید:

nano /etc/my.cnf

در صفحه باز شده جمله زیر را تایپ کنید:

[mysqld]

max_connections=500

برای ذخیره تغییرات کلید ترکیبی ctrl+xرا فشار داده و y را فشار دهید.

سپس با دستور زیر دیتا بیس را ریستارت کنید:

service mysqld restart

 

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .