Chat with us, powered by LiveChat

رفع خطای Unable to read /etc/virtual

Completely Rebuild  /etc/virtual

در صورتی که با خطاهای زیر مواجه می شوید.

1
2
3
Unable to read /etc/virtual/    Unable to get Lock on file
open error for /etc/virtual/passwd.lock: No such file or directory
/etc/virtual/: No such file or directory

باید virtual خود را rebuild نمایید.

ابتدا backup از اطلاعات قبلی بگیرید.

1
cp -R /etc/virtual/  /etc/virtual.bak

اسکریپ زیر را دانلود نمایید.

bash

پرمیژن آن را 755 قرار دهید و آن را اجرا نمایید.

1
sh fix.sh

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .