رفع خطای Your IP is blacklisted

Your IP is blacklisted

در صورتی که هنگام ورود به directadmin  با پیغام Your IP is blacklisted  مواجه شدید، فایل زیر را ویرایش نمایید:

1
/usr/local/directadmin/data/admin/ip_blacklist

و IP  خود را حذف نمایید. در صورتی که نمی خواهید IP  شما هیچ گاه در blacklist قرار گیرد IP  خود را در فایل زیر قرار دهید:

1
/usr/local/directadmin/data/admin/ip_whitelist

در directadmin.conf  نیز می توانید از مقادیر زیر استفاده نمایید:

1
brute_force_time_limit=120

از آخرین تلاش ناموفق برای loginباید بگذرد تا شمارنده تعداد تلاش های ناموفق 0  شود در صورت ادامه تلاش برای login و گذشتن از تعداد مجاز اشتباه که 10  تلاش می باشد IP  شما در blacklist  قرار می گیرد.

1
clear_blacklist_ip_time=0

خروج IP  بعد از مدت زمان(به دقیقه) مورد نظر از blacklist  ، توجه نمایید مقدار 0  به معنای هرگز می باشد.

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .