خطای Got a packet bigger than max_allowed_packet bytes

ممکن است در زمان restor کردن و یا کار با
بانک Mysql با پیغام خطای Got a packet bigger than ‘max_allowed_packet’
bytes مواجه شوید.

 

در این زمان باید مقدار متغییر زیر را در فایل my.cnf تنظیم کنید.
[mysqld]
max_allowed_packet=*M

این فایل در مسیر زیر قرار دارد:

nano /etc/my.cnf

بجای * عدد دلخواه خود برای حداکثر سایز بسته‌ها در mysql
را مشخص کنید بطور مثال عدد ۱۶ بیانگر حداکثر مثدار ۱۶مگابایت در بسته‌های
mysql میباشد

service mysqld restart

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .