Chat with us, powered by LiveChat

خطای File exists: Cannot create SSLMutex with file /usr/local/apache/logs/ssl_mutex

Cannot create SSLMutex

در صورتی که Apache می تواند start شود باید مسیر log آن را بررسی نمایید:

1
/var/log/httpd/error_log

در صورتی که با خطای Cannot create SSLMutex مواجه می شوید باید بصورت زیر عمل نمایید

 

1
2
rm -rf /var/log/httpd/ssl_mutex
service httpd restart

 

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .