Chat with us, powered by LiveChat

تغییر پسورد اکانت

از پنل اصلی گزینه List / Modify Accounts را انتخاب کنید .

گزینه Change A Users Password را انتخاب کنید.

Enter Username : نام کاربری اکانتی که میخواهید تغییر پسورد دهید را اینجا وارد کنید.
Enter Password : پسورد چدید.
Re-Enter Password : پسورد را دوباره وارد کنید.
در  انتها بر روی دکمه Submit کلیک کنید.

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .