Chat with us, powered by LiveChat

بروزرسانی Kernel

چطور میتوانم Kernel سرور را بروز کنم؟

آیا امکان بروزرسانی Kernel وجود دارد؟

ابتدا در فایل /etc/yum.conf کنترل نمایید که در قسمت exclude نوشته‌ای مانند kernel* وجود نداشته باشد.

در سیستم‌های مبتنی برRedhat مانند RedhatEnterprise و Centos میتوانید با استفاده از دستور زیر Kernel را بروز نمایید:

yum update kernel

در صورتی که از کرنل‌های smp استفاده مینمایید کافیست از دستور زیر استفاده کنید:

yum upgrade kernel-smp

سپس با استفاده از  فرمان reboot سرور را reboot نمایید.

 

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .