بدرستی کار نکردن سرویس DNS هنگام اضافه کردن یک دامنه جدید

در برخی سیستمها پس از نصب، سرویس DNS ، به درستی کار نمی کند، برای رفع این مشکل میتوانید آنرا با استفاده از مراحل زیر دوباره نصب نمایید:


cd /etc/init.d
mv named named.backup
wget http://www.directadmin.com/named
chmod 755 named
/sbin/chkconfig named reset

توجه:
اگر شما از توزیع دبیان استفاده میکنید از این آدرس استفاده نمایید:

www.directadmin.com/named.debian
اگر شما از توزیع FreeBSD استفاده میکنید از این آدرس استفاده نمایید:

www.directadmin.com/named.freebsd

 

 

اگر دیدگاهی در رابطه با این پست دارید ؛ با پر کردن فرم زیر ؛ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید .