streaming/broadcasting چیست؟

streaming/broadcasting چیست؟ streaming server Streaming یا جریان یک اصطلاح است که معمولا به عنوان  نمایش ویدیو یا فایل های صوتی در زمان های واقعی تعریف می شود . اساسا دو نوع Streaming وجود دارد . real” streaming” جریان “واقعی” یا real” streaming” به یک سرویس خاص نیازمند است که بتواند اطلاعات ویدیویی/صوتی را در زمان واقعی broadcast …