راه اندازی webmail.domain.com برای دامنه های جدید

راه اندازی webmail.domain.com برای دامنه های جدید باید virtualhost را  برای آپاچی نصب کنید . این را می توان با اضافه کردن 2nd virtualhost در کنار دامنه اصلی انجام داد. cd /usr/local/directadmin/data/templates cp virtual_host2.conf custom cd custom شما باید فایل کپی شده ی جدید virtual_host2.conf را ویرایش کنید و به پایان آنچه که در حال حاضر دارید، آبی…