خطای the domain already exists

خطای the domain already exists شاید برای شما هم پیش آمده باشد که هنگام اضافه کردن یک دامنه در سی پنل با خطای زیر روبرو شوید : The domain “yourdomain.com” already exists in the Apache configuration این به این معنی ست که از قبل آثاری از این دامنه در سرورتان وجود دارد . آثاری چون…